2022’ye Hâkim Olacak 5 Global Pazarlama Trendi 6 dakikada okunabilir

2022’ye Hâkim Olacak 5 Global Pazarlama Trendi 6 dakikada okunabilir

İş dünyasında, markalar açısından pazarlamanın önemi ve etkisi yadsınamaz. Sunulan ürün ya da hizmet ne kadar iyi, kaliteli ve pazara uygun olursa olsun; iyi bir pazarlama stratejisi yoksa ve pazarlama adımları belirli bir plan dahilinde atılmıyorsa, başarıya ulaşmak zordur. Küçük ölçekli olması ya da global olarak hizmet vermesi fark etmeksizin tüm markalar, pazarlamanın gücünden en efektif şekilde faydalanarak bunu bir avantaja çevirebilir.

Pazarlama kavramı, özellikle teknolojik gelişmelerin artması ve sosyal medyanın günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesiyle birlikte büyük bir dönüşüm yaşadı, bu dönüşüm her geçen gün devam ediyor. Hem geleneksel hem de dijital kanalların tümden değiştiği, süreçlerin sürekli farklılaştığı pazarlama dünyasında tüketicilerin talep, ihtiyaç ve istekleri de bu alandaki trendleri şekillendiriyor. Sürdürülebilirlik konusundaki farkındalık ve bilinç, hijyen ve temassızlıkta artan hassasiyet, yüksek müşteri deneyimi beklentisi gibi noktalar; markaları da bu alanlarda çalışma yapmaya ve bunları pazarlama süreçlerine entegre etmeye zorluyor. Pandeminin etkisinin son iki yıla göre kısmen azalacağı 2022’de ise öne çıkacak ve pazarlama süreçlerine hâkim olacak 5 önemli global pazarlama trendi bulunuyor.

 

Amaç ile büyümek

Kurumlar açısından kendi pazarlarında ve sektörlerinde rekabet etmek için fiyat ve kaliteye odaklanmak son derece önemli. Artan karlılık ve marka değeri, büyümeye giden yolda önemli bir avantaj ancak artık sadece bunlar yeterli değil. Markalar, karlılığın ötesine geçerek özgün ve bir kurum kültürü haline gelmiş amaç doğrultusunda hareket etmek ve bunu iletişime taşımak zorundalar. Bu noktada birçok marka, neden var olduğunu ve dünyaya nasıl bir etki yarattığını yeniden şekillendiriyor. Çünkü, fiyat ve kalite tüketicilerin satın alma tercihlerini belirlemeleri için hala önemli konumda olsa da markanın amacı da bir kriter olarak gücünü giderek artırıyor. Deloitte tarafından hazırlanan rapora göre, tüketicilerin yarısından fazlası sosyal eşitsizliklere ilişkin çalışmayı taahhüt eden markalara daha sadık olduklarını söylüyor. Dolayısıyla, amaçlarını net şekilde belirleyen şirketler, etkili bir büyüme yakalayabilir ve sektörde farklılaşabilir.

Hibrit deneyimi artırmak

Pandemi süreci; iş dünyasında, ekonomide, toplumlarda ve insan ilişkilerinde geri döndürülemez değişimler yaratırken birçok kavramın da günlük hayattaki kullanımını ve önemini artırdı. Bu kavramlardan birisi olan hibrit, gerek iş süreçlerinde gerekse pazarlama ve iletişim çalışmalarında yoğun şekilde kullanılıyor. Karantina dönemlerindeki telesağlık hizmetleri, online alışverişler, uzaktan eğitim, çevrimiçi etkinlikler gibi birçok adım markaların da tüketicilere ulaşma yollarında yeni bir yol seçmesini sağladı ve dijital kanallara geçişi hızlandırdı. Bu noktada gelecek dönemde markalara düşen görev, dijital ve fiziki ortamları içeren hibrit deneyimlerin yeni yılda da dinamik yapısını korumak ve bunu pazarlama süreçlerine entegre etmek olacak. Bu ise teknolojiye daha fazla yatırım yapmak, tüketiciye sunulan seçenekleri artırmak ve geri bildirimleri analiz etmekten geçiyor.

Yapay zekayı aktif kullanmak

Globalde hizmet veren birçok marka, müşteri davranışlarını tahmin etmek ve kişiselleştirilmiş, yaratıcı pazarlama mesajları sunabilmek için yapay zekadan yararlanıyor. Doğru zamanlı tekliflerin ve satış öncesi sonrası hizmetin, tüketicilerin satın alma tercihlerinde etkisi oldukça büyük. Peki bu yeterli mi? Trendleri yakalamak isteyen markalar için, hayır! Birçok alanda insan gücüne yapay zekayı dahil etmek ve bütünsel bir yaklaşım sunmak, ilerleyen markalara önemli bir avantaj ve yeni açılımlar kazandıracak.

Kapsayıcılığı genişletmek

Teknolojinin gelişmesi ve günümüzün olmazsa olmazı haline gelmesiyle birlikte, birçok alanda çeşitlilik arttı. Bu çeşitlilik, toplumlar ve sosyal gruplar arasında da etkisini gösteriyor. Markalar içinse, pazarlama kararlarında kapsayıcılığı ön plana koymak ve kişilerin, kapsayıcılık ihtiyaçlarına doğru yanıtı vermek önem arz ediyor. Özellikle, hedef kitlesinin önemli kısmını Z kuşağının oluşturduğu ve bu kuşaktaki kişilere seslenen kurumlar, iş süreçlerinde daha kapsayıcı olmak zorunda çünkü 18-25 yaş arasındaki genç tüketicilerin bu konuda hassasiyeti son derece yüksek.

İnsan odaklı veriye odaklanmak

Veriler, iş dünyasının birçok alanında gücünü artırsa da özellikle pazarlama alanında önemi her geçen gün artıyor. Özellikle online iletişim kanalları, veri kullanımı, veri analizi ve bu verilerin yeni çalışmalar için referans noktası olması noktasında markalara büyük bir alan açıyor. Ayrıca bireysel ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi için veriler oldukça kritik bir rolde. Ancak, diğer yandan, veri kavramını güvenilir bulmayan ve bu konuya endişeyle yaklaşan birçok tüketici var. Deloitte’un raporuna göre, tüketicilerin %68’i indirimli ürünlerle ilgili uyarıları yararlı bulurken, %11’i ürkütücü olduğunu belirtiyor. Ek olarak, cihaz dinlemeye dayalı reklamlar için faydalı diyenlerin oranı sadece %26 iken, bu reklamları onaylamayanların oranı %53. Bu noktada markaların, veri kullanımına olumlu yaklaşan ve bunu endişe verici bulan kişiler arasında dengeyi koruması ve pazarlama süreçlerindeki veri kullanımında insan odaklı bir veri kullanımı sağlaması gerekiyor.

Innogate ile trendleri yakalayın!

Globale açılma sürecinde, iş dünyasındaki yeni konuları, trendleri, talepleri ve değişkenleri takip etmeniz gerekiyor. Bu zorlu yolculukta, size her adımda destek olacak bir yol arkadaşına ihtiyacınız var! Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı olarak; Türkiye’deki firmaların ihracat geliri elde etmesini sağlayacak online globalleşme programımız ile firmalarımızın uluslararası bağlantılara erişim, yeni pazarlara açılma, iş modeli ve stratejisi geliştirme fırsatlarını dedike bir ekip kolaylaştırıcılığında 360 derece bir içerik ile sunuyoruz. Siz de globale açılmayı hedefliyorsanız, hemen başvurun!

 

Esinlenilen kaynaklar:

https://deloitte.wsj.com/articles/2022-global-marketing-trends-put-customers-first-01635352161

https://blog.hubspot.com/marketing/marketing-trends

https://banana-content.com/en/tendances-marketing-2022/

Deniz Kaan Akoğlu