ONLINE INNOGATE NEDİR?

Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı ile sınırlarınızı kaldırın; işinizi dijitalde de yürüterek, dünyayı keşfedin!

Online globalleşme programı sayesinde kıtalar arası mesafeleri kısaltın!

İşinizi ölçeklendirerek dijitalize edin, globale açın ve dünyayı keşfedin.

ONLINE INNOGATE NE SAĞLAR?

 

 

Innogate Online ve Innogate Online Connect ile 2 aşamada globalleşme süreçlerine entegrasyonu sağladığımız firmalarımız için en önemli katkımızın ihracatta sınırları kaldırmak olduğuna inanıyoruz.

 

Bu nedenle Innogate Online ile yeni bir pazara açılma aşamasında strateji belirleme ve hazırlık sürecinize destek oluyor; Innogate Online Connect ile globale açılmaya hazır olan firmanıza potansiyel müşteri ve partnerlere ulaşmanın anahtarını sunuyoruz.

ONLINE INNOGATE SİZİ GLOBAL PAZARA NASIL HAZIRLAR?

🚀 Uluslararası uzmanlarla hazırlanın,

 

🚀 Strateji koçunuzla birebir çalışın,

 

🚀 Uluslararası danışman networkünden faydalanın,

 

🚀 PR desteğimizle görünürlük kazanın,

 

🚀 İTÜ ve İTÜ ARI Teknokent ekosisteminin parçası olun.

GLOBELLEŞME İLE İLGİLİ TÜM SORULARINIZIN
YANITI INNOGATE’TE!

Programa kimler katılabilir?

Global marka olma potansiyeli yüksek, ürünü daha önce müşterilerle buluşmuş, pazarda belli payı olan, rekabet edebilir ürün/iş modeli olan ve pazara giriş bariyeri yüksek ürünleri bulunan teknoloji firmaları Innogate Online’a katılabilir.

Innogate’i özel yapan nedir?

Türkiye’deki teknoloji firmalarının koronavirüsten ve ekonomik daralmadan olumsuz etkilenmemeleri için, hızla aksiyon alarak, Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı’nı Innogate Online ve Innogate Online Connect ‘e dönüştürdük. Bu kapsamda firmalarımıza uluslararası bağlantılara erişim, pazarlara açılma, iş modeli ve strateji geliştirme fırsatlarını; eğitim, mentorluk ve danışmanlık desteklerini içeren 360 derece online bir programla sunuyoruz.

Innogate ile süreçlerimi nasıl dijitalleştireceğim?

Innogate Online ve Innogate Online Connect ile 2 aşamada globalleşme süreçlerini başlattığımız ve sürdürdüğümüz programda, firmalarımız için en önemli katkımızın sınırları kaldırmak olduğuna inanıyoruz. Online globalleşme programımıza Türkiye’deki iş süreçleriyle eş zamanlı olarak dilediği yerden katılabilen firmalarımızın kıtalar arası mesafelerini kısaltıyoruz.

Programın başarı hikayeleri neler?

2014’ten beri yürüttüğümüz Innogate programımızda firmalarımızın birçok başarı hikayesine şahitlik etmenin gururunu yaşıyoruz.

FORMU DOLDURUN, SİZİ ULAŞALIM!

INNOGATE ONLINE İLE 5 HAFTADA İHRACATIN SINIRLARINI KALDIRIN.

Sadece 5 haftada global pazarı analiz edin, işinizi ölçeklendirin ve globalleşin;

1. Hafta KONUNUN UZMANIYLA HAZIRLANIN Market Foundation (17 saat)
Şirketinizin global stratejisini inşa edin!

İş modelinizi global pazara uyarlayıp, pazara çıkış stratejilerinizi oluşturarak, müşteri hedef kitlenizi belirleyin. Değer önerinizi şekillendirip, rakiplerden ayrışma stratejilerinizi oluşturarak, müşteri geri bildirimlerine göre pivot olasılıklarınızı gözden geçirin ve şekillendirin.
• İş Modelinin Hedef Pazara Uyumlanması
• Pazara Çıkış Stratejilerinin Oluşturulması
• Özelleştirilmiş Değer Önerisinin Belirlenmesi
• Pazar ve Rakip Yapısının İncelenmesi
• Müşteri Edinme ve Ürün Fiyatlama Stratejilerinin Oluşturulması
• Müşterilerin Deneyiminin Yakından Takip Edilmesi
FİRMA KOÇUNUZLA UYGULAYIN 1. İş Modeli Kanvası ve İş Modeli Mekaniğinin Ölçümlenmesi
2. Persona Yaratma & Müşteri İhtiyaçları Belirleme
3. Ürün-Pazar Uyumu
4. Değer & Satış Önerisi Oluşturma
5. Pazar Araştırması Temel Soruları
6. Pazarlama Materyalleri -1. versiyon
Hafta 2 KONUNUN UZMANIYLA HAZIRLANIN Market Outreach (19 saat)
Hedef pazarınızı tanıyıp, pazarlama aksiyonlarınızı belirleyin!

Hedef kitleniz için doğru içeriklerinizi oluşturun, inbound&outbound pazarlamanın derinliklerine inin, pazarlama temelli müşteri edinme süreci tasarlayın.
• Değer Önerinizin Pazarlama Stratejileri ile Hedef Kitleye
Göre Pozisyonunun Belirlenmesi
• Pazarlama Stratejileri ile Müşteri Edinme Kanallarının Yaratılması
• İçerik Üretimi ile Müşteri Edinme Pratikleri Edinilmesi
• Müşteri Odaklı Pazarlama Uygulamaları Oluşturulması
FİRMA KOÇUNUZLA UYGULAYIN 7. Rakip Analizi
8. Müşteri Deneyimi Haritalaması
9. Pazarlama Materyalleri -2. Versiyon
Hafta 3 KONUNUN UZMANIYLA HAZIRLANIN Scale the Growth (16,5 saat)
Globale satış için ilk adımı atın!

Satış funnel’ınızı oluşturun, müşteri edinme ve ilişkileri
sürecinizi iyileştirin.
• Müşteri Hedef Kitlesi Tabanlı Satış Funnel’ı Yaratma ve Yönetimi
• Müşterilere Farklı Değerler Yaratılması ile Markanıza Tutundurma Stratejileri Geliştirme
• Müşteri İlişkileri Yönetimi
FİRMA KOÇUNUZLA UYGULAYIN 10. Pazara Giriş Bariyerlerinin Tespiti
11. Satış Süreci Haritalaması
12. Müşteri Edinme Stratejisi
13. Pazarlama Materyalleri -3. Versiyon
Hafta 4 KONUNUN UZMANIYLA HAZIRLANIN Fundraising for Growth (18,5 saat)
Finansal metriklerinizi ölçeklenebilir büyüme için kullanın!

Temel firma metriklerinizi optimize ederek yatırım ve exit stratejilerinizi oluşturun, finansal tablolarınızı yüksek karlılık temelli şekillendirin.
• Finansal Modelleme ve KPI Temelli Ölçüm ve Optimizasyon
• Ölçeklenebilir bir İş Modeli Oluşturma
• Müşteri Edinme, Karlılık, Müşteri Tutundurma Metriklerinin Optimizasyonu
• Değerleme, Belirleme, Hesaplama Yöntemleri
• Term Sheet’ten Yatırıma Giden Yolda Yatırımcı İlişkileri Yönetimi
FİRMA KOÇUNUZLA UYGULAYIN 14. Ölçeklenme Temelli Birim Model Oluşturulması
15. Toplam / Servis Edilebilir / Adreslenebilir Pazar Büyüklüğü Belirleme
16. Pazarlama Materyalleri -4. Versiyon
Hafta 5 KONUNUN UZMANIYLA HAZIRLANIN Market Communication (4 saat)
Müşterinizle / partnerinizle iletişim için son hazırlıklarınızı tamamlayın!

Değer önerinizi oluşturun, müşterilerinizin yolculuğunu yönetmeye başlayın, doğru hedef kitleye doğru mesajı veren pazarlama materyallerinizi oluşturun.
• Değer Önerisinin Pazarlama Materyallerinde Doğru Mesaj ile Eşleştirilmesi
• Müşteri Deneyimi Odaklı Mesajın Güncel Tutulması
• Hedef Kitleye Doğru Pozisyon ile Değer Mesajının Ulaştırılması
FİRMA KOÇUNUZLA UYGULAYIN 17. Pazarlama Materyalleri – Son versiyon
2. HAFTA 1. HAFTA 3. HAFTA 4. HAFTA 5. HAFTA

SAYILARLA INNOGATE

12

Dönem

93

ABD Yolcusu Firma

387

ABD'de Mentor

1850

ABD'de Toplantı

INNOGREAT

Başarı Hikayeleri

Blog

Online Innogate Programı ile teknolojinizi globale açma yolculuğunuzda birçok yöntem, tavsiye, kaynak ve kısayol sunmaya devam ediyoruz! Yönetim uygulamalarından insan kaynakları yönetimine pazarlama uygulamalarından global satış uygulamalarına birçok kısayolu dikeyler bazında ele aldığımız yazı dizimiz Globalleşmenin Dijital İpuçları’nın ikinci yazısında teknoloji firmalarının hayatını kolaylaştıracak yatırım......

Covid-19 süreci işletmeler nazarında bir konunun altını önemle çizdi: Bütçeleme! İşletmeniz krizlere karşı ne kadar hazır, mevcut şartlara uyum sağlayabilme noktasına ne kadar başarılı ya da gelir-gider dengesi artık nasıl olmalı gibi dikkate değer birçok nokta var. Özellikle normalleşme sürecinde işletmelerin bütçeleme alanında izlemesi gereken......

İşletmeler için en değerli kaynak, sadık müşteriler! Peki, önemli olan müşteriyi elde tutmak mı yoksa müşteri sadakatini sağlamak mı? İkisi arasındaki çizgi sanıldığı kadar ince değil. Elde tutulan müşterinin satın alma davranışını yönlendirmek ya da farklı seçimlerde bulunmalarını engellemek her zaman mümkün olmuyor. Sadık müşteriler......