ABD Vergi Reformu Yabancı Pazarlardan Gelen Firmalar İçin Ne Anlama Geliyor? 4 dakikada okunabilir

ABD Vergi Reformu Yabancı Pazarlardan Gelen Firmalar İçin Ne Anlama Geliyor? 4 dakikada okunabilir

ABD Hükümeti 2017 sonu itibariyle vergilendirme sisteminde kapsamlı bir reforma imza attı. Söz konusu reformun en önemli muhataplarından biri ise ABD pazarına açılmış yabancı merkezli firmalar. Kurumsal vergi oranlarındaki düşüş, yabancı kaynaklı gelirler ya da faiz indirimi sınırlaması gibi birçok önemli başlıkta meydana gelen değişimin dikkatli bir şekilde okunmasında fayda var. ABD’de iş yapan ya da açılmaya hazırlanan işletmelerin göz önünde bulundurması gereken başlıca değişiklikler ise aşağıdaki gibi toplam 5 başlık altında değerlendirilebilir.

Kurumsal vergi oranındaki düşüş

Dünyadaki en yüksek kurumsal vergi oranına sahip ülkelerden biri olma unvanına sahip ABD, yeni düzenlemeyle birlikte tahtını başka bir ülkeye devretmeye hazırlanıyor. Nitekim 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte kurumsal vergi oranı yüzde 35’ten yüzde 21 seviyesine kadar çekildi. Çok sayıda çokuluslu şirketin gündeminde bugün önceki kazanımlarının ve transfer ücreti stratejilerinin yeniden değerlendirilmesinin bulunmasının sebebi ise tam da bu.

Yabancı kaynaklı maddi olmayan gelirler

Yabancı pazarlardaki müşterilerine satış yapmakta olan ABD’li firmaların yeni düzenlemeyle birlikte elde ettikleri en büyük kazançlardan biri nitelikli satışlar için yüzde 37,5’luk indirim sağlayan vergi teşviki. Yüzde 13,125’lik efektif vergi oranıyla sonuçlanan indirimin eyalet vergilerini de azaltma potansiyeli bulunuyor. Düzenlemeden yararlanmak içinse nitelikli satışların ABD’li firmanın sabit varlıklarının yüzde 10’unu aşması şart.

Faiz indirimi sınırlaması

Yeni düzenlemeye göre faiz indirimi sınırlamasının muhatabı olunabilmesi adına işletmenin brüt ödemelerinin 25 milyon ABD dolarını aşmış olması gerekiyor. Sınırlama, taraflara ödenmiş olsun ya da olmasın; işletme faiz geliri, ABD’li firmanın tespiti yapılmış vergiye tabi gelirinin yüzde 30’u ve kat planı finansmanının toplamı için geçerli kabul ediliyor. Özellikle de kaldıraç kullanan şirketlerin, yeni düzenlenmenin etkisini ve sermayelendirme stratejisindeki değişim gereksinimlerini değerlendirmesi bu noktada büyük önem arz ediyor.

 

Matrah aşındırma karşıtı kötüye kullanma vergisi (BEAT)

Yıllık ortalama brüt tahsilatı 500 milyon ABD dolarının üzerindeki firmalar, şirketler arası ödemelerde en az yüzde 10’luk bir vergiye tabi tutulabilir. 2025 sonrasındaysa bu oran yüzde 12,5 olacak. BEAT, ilgili taraflara yapılan toplam indirilebilir ödemelerin, yüzde 3 ya da üzerinde indirilebilir gider olması durumunda ve asgari verginin olağan vergi bağlılığını aşması durumunda uygulanıyor. Düzenleme ışığında firmalar, önemli şirketler arası ödemelerde tedarik zincirini değerlendirmek ve fiyatlandırma stratejilerini yeniden ele almak durumunda kalabilir.

ABD ortaklık çıkarlarının satışı

Vergi reformunun bir parçası olarak ABD hükümeti, yabancı bir kişi tarafından ABD ortaklık çıkarının satılmasını, efektif olarak bağlı gelir (ECI) şeklinde kabul edilmesi ve ABD vergilendirme sistemine tabi tutulmasına yönelik görüşünü değiştirdi. Ek olarak, ABD ortaklık çıkarının yabancı biri tarafından elden çıkarılabilmesi için yüzde 10’luk stopaj vergisi zorunlu kılındı. ABD’de yabancı ortaklıklarla varlık gösterenlerin çıkış stratejilerini planlarken yeni düzenlemeyi göz önünde bulundurması elzem.

Innogate ABD pazarına açılanların her daim yanında

ABD vergi sisteminin anlaşılabilmesi ve yeni düzenlemelerin doğru bir bakış açısıyla değerlendirilebilmesinin ekonomik yönden uzman bir bakış açısını ve iş yapış biçimlerine yönelik bilgi birikimini şart koştuğu açık. ABD’ye açılmaya hazırlanan firmaların ilk etapta karşılaşabilecekleri sorunlar ve ABD pazarında atılması gereken adımlar konusunda bilgilendirilmesi yolunda ilk başvurulması gereken mercilerden biri hiç şüphe yok ki  Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı. 2014’den bu yana yüzlerce firmanın başarısının altında imzası bulunan Innogate gerek geniş networkü gerekse koçluk hizmetleriyle yerli firmaların ABD’de başarılı bir grafik izlemesi yolunda desteğini sürdürüyor. Geç olmadan siz de Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı’nda yerinizi alın!

 

Kaynak: HLB

(https://www.hlb.global/us-tax-reform-impacts-inbound-foreign-companies/)