ABD’de İş Etiği – Başarılı Bir İş Yaşamı İçin 6 Altın Kural 6 dakikada okunabilir

ABD’de İş Etiği – Başarılı Bir İş Yaşamı İçin 6 Altın Kural 6 dakikada okunabilir

Bugün ABD, özellikle yüksek teknoloji sektörü baz alındığında iş dünyasının tartışmasız lideri. Ekosistemin her daim canlı tutulduğu pazarın yeniliklere açık yapısı ve dünyanın dört bir yanından gelenlere kucak açmış olması hesaba katıldığında da globale açılma hedefindeki firmaların uğramak istedikleri ilk liman olması sürpriz değil. ABD pazarında varlık göstermek isteyen işletmelerin farkında olması gereken en mühim noktalardan biri ise iş yapış biçimlerine alışık oldukları pazar yapılarından bambaşka bir dünyaya adım attıklarının bilincinde olmaları. Başarılı iş ortaklıklarına imza atmak ve pazarda kalıcı olmak için 6 altın kuralı yerine getirmek şart.

  1. Networkün öneminin farkında olun

ABD pazarına bir başarı öyküsü yazmak üzere gelen küçük ölçekli işletmelerin yerine getirmesi gereken ilk adım, finansal açıdan büyük fırsatlar yaratma potansiyeli bulunan kişilerle bağlantı kurmaları. Yeni ortaklıklar kurmak ve finansal seçenekleri tanımak içinse ortak çalışma alanlarının en uygun lokasyonlar olduğu söylenebilir. Böylece ortak noktalara sahip insanlarla bir araya gelmek ve tecrübelerinden faydalanarak pazara sağlam temeller atabilmek mümkün. Unutulmaması gereken bir diğer nokta ise kartvizitlerin ABD’de hâlâ büyük bir önem arz ettiği gerçeği. Yeni tanışılan insanlarla firma ve iletişim bilgilerini içeren kartvizit alışverişi yapmak göz ardı edilmemesi gereken alışkanlıklardan.

  1. Yerel endüstri gruplarına ulaşın

Birçok uzmana göre ABD pazarına giriş yapmış herhangi bir firmanın ilgili insanlarla ve işletmelerle gecikmeden iletişim kurması pazardaki kalıcılığını belirleyen en kritik etmenlerden biri. Tıp alanından yüksek teknolojiye kadar birçok alana odaklanan endüstri gruplarıyla iletişime geçmek bu anlamda firmalara sayısız kapı açabilir. Yurt dışından gelen firmalara yardımcı olabilecek önemli bir personel varlığına sahip bu gruplarla kontak kurabilmek için çalışma alanları ve endüstri etkinlikleri en önemli buluşma noktalarından.

 

  1. Taraflarla aynı dili konuştuğunuzdan emin olun

İlk izlenimin ne denli büyük öneme sahip olduğu açık. ABD pazarına açılanların da taraflar üzerinde ciddi ve profesyonel bir izlenim yaratabilmesi adına yerleşik jargonlara hakim olması zaruri. Örnek vermek gerekirse ister iş toplantısı olsun isterse profesyonel olmayan bir buluşma, her iki tarafın güçlü bir şekilde el sıkışması önemli. Zayıf el sıkışmasının pek iyi bir intiba bırakmadığı sürpriz değil. Tarafların oturdukları sırada el sıkışmak için ayağa kalması ya da ayrılık anlarında yeniden tokalaşmalarının gerekliliği de unutulmamalı. Benzer şekilde hal ve hatır sorulması ya da tanışmaktan memnuniyet duyulduğunun özellikle belirtilmesi fazlasıyla önemli.

  1. Görgü kurallarını asla es geçmeyin

Görgü kuralları, üzerinde özenle durulması gereken başlıklardan biri. Türkiye’de alışık olduğumuz görgü kurallarının ABD’de bambaşka anlamlar yaratabileceği ya da hoş karşılanmayabileceği ihtimalini her zaman göz önünde bulundurmak gerek. Türkiye’de sıcak ilişkilere ve fiziksel temaslara büyük önem verilirken ABD’lilerin kişisel alanlarına yaklaşılmasından haz etmemeleri bunun en büyük örneği. Ortak olduğumuz bir nokta ise taraflar arasındaki sessizliğin hoş karşılanmaması. Havadan sudan konuşmak; teşekkür ederim, rica ederim, af edersiniz gibi temel rica cümlelerine sıkça başvurmak sağlıklı bir iletişim geliştirilmesi için olmazsa olmazlardan.

 

  1. İş etiğine ve endüstri kurallarına saygı duyun

Kuralların farklı şekillerde yorumlandığı ya da kuralsızlığın kural olarak benimsendiği ülkelere kıyasla ABD iş dünyası, kurallara sıkı sıkıya bağlı bir yapıya sahip denebilir. Endüstri düzenlemelerini takip ederken ya da diğer firmalarla anlaşmalar imzalanırken kurallara bağlı bir iş yapış biçimi oturtulması elzem. Tüm anlaşmaların yazılı olarak onaylanması, sözleşme imzalanmadan önce bir avukat bulundurulması ve tarafların anlaşma gerekliliklerini eksiksiz yerine getirmesi iş etiğinin ve yasal düzenlemelerin bir gereği. Kurallara uymanın özellikle firmaların ticari olarak büyümesine katkı sunduğu ve işletme lehine sonuçlar yarattığı da altı çizilmesi gereken bir başka nokta.

  1. Vakit nakittir ilkesinden şaşmayın

ABD’liler üretkenliği ve zaman yönetimini iş yaşamının en önemli yapı taşlarından biri olarak görüyor. Dünyanın her yerinde olduğu gibi taraflar arasında belirlenen saatlere riayet etmek ve geç kalmamak affı olmayan kurallardan. Nitekim vakit nakit demek! Toplantılara ya da buluşmalara en az 5 dakika önce gitmek, karşı tarafta saygı uyandıran bir davranış kalıbı olarak kabul ediliyor. Bunun yanında ABD kültürünün sonuç odaklı ve kısa vadeli yönetim yapısı, iş birliklerinde uzun vadeli hedeflerin dahi kısa vadeli stratejilerle sunulmasını gerekli kılıyor.

ABD serüveninde Innogate her zaman yanınızda!

ABD pazarına açılma arzusundaki yerel işletmelerin en büyük destekçisi Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı, yalnızca firmaların hazırlık süreçlerinde değil, ABD’de güçlü bir varlık gösterebilmesinde de sorumluluk sahibi. Ülkenin iş etiğine nasıl uyum sağlanacağı ya da başarılı bir iş yaşamı için nasıl bir rota izleneceği de yine Innogate’in işinde uzman ve tecrübeli ekibinin kontrolünde. Onlarca ulusal işletmeye global bir kimlik kazandıran Inngoate hâlâ başvurmadıysanız, daha fazla gecikmeden Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı’nda yerinizi alın!