Adım 1: INNOGATE USA ONLINE

Büyüme Rehberiniz Olalım!

İTÜ ve İTÜ ARI Teknokent’in gücüyle, 6 yıllık deneyimimiz ile geliştirdiğimiz 5 haftalık “Innogate Online” ile Türkiye’deki iş süreçlerinizle eş zamanlı olarak dilediğiniz yerden, ihracat kabiliyeti kazanmanızı vadediyor ve bu konuda yol haritası sunuyoruz. 5 haftada toplam 64 saat seminer, 7 saat birebir mentorluk oturumlarını içeren bu program sayesinde sınırları kaldırarak, işinizi ölçeklendirecek ve ihracatın gücüyle büyüyeceksiniz.

İşte 5 haftada kıtalar arası sınırlarınızı kaldıracak globalleşme aşamalarımız:

1. Hafta KONUNUN UZMANIYLA HAZIRLANIN Market Foundation (17 saat)
Şirketinizin global stratejisini inşa edin!

İş modelinizi global pazara uyarlayıp, pazara çıkış stratejilerinizi oluşturarak, müşteri hedef kitlenizi belirleyin. Değer önerinizi şekillendirip, rakiplerden ayrışma stratejilerinizi oluşturarak, müşteri geri bildirimlerine göre pivot olasılıklarınızı gözden geçirin ve şekillendirin.
• İş Modelinin Hedef Pazara Uyumlanması
• Pazara Çıkış Stratejilerinin Oluşturulması
• Özelleştirilmiş Değer Önerisinin Belirlenmesi
• Pazar ve Rakip Yapısının İncelenmesi
• Müşteri Edinme ve Ürün Fiyatlama Stratejilerinin Oluşturulması
• Müşterilerin Deneyiminin Yakından Takip Edilmesi
FİRMA KOÇUNUZLA UYGULAYIN 1. İş Modeli Kanvası ve İş Modeli Mekaniğinin Ölçümlenmesi
2. Persona Yaratma & Müşteri İhtiyaçları Belirleme
3. Ürün-Pazar Uyumu
4. Değer & Satış Önerisi Oluşturma
5. Pazar Araştırması Temel Soruları
6. Pazarlama Materyalleri -1. versiyon
Hafta 2 KONUNUN UZMANIYLA HAZIRLANIN Market Outreach (19 saat)
Hedef pazarınızı tanıyıp, pazarlama aksiyonlarınızı belirleyin!

Hedef kitleniz için doğru içeriklerinizi oluşturun, inbound&outbound pazarlamanın derinliklerine inin, pazarlama temelli müşteri edinme süreci tasarlayın.
• Değer Önerinizin Pazarlama Stratejileri ile Hedef Kitleye
Göre Pozisyonunun Belirlenmesi
• Pazarlama Stratejileri ile Müşteri Edinme Kanallarının Yaratılması
• İçerik Üretimi ile Müşteri Edinme Pratikleri Edinilmesi
• Müşteri Odaklı Pazarlama Uygulamaları Oluşturulması
FİRMA KOÇUNUZLA UYGULAYIN 7. Rakip Analizi
8. Müşteri Deneyimi Haritalaması
9. Pazarlama Materyalleri -2. Versiyon
Hafta 3 KONUNUN UZMANIYLA HAZIRLANIN Scale the Growth (16,5 saat)
Globale satış için ilk adımı atın!

Satış funnel’ınızı oluşturun, müşteri edinme ve ilişkileri
sürecinizi iyileştirin.
• Müşteri Hedef Kitlesi Tabanlı Satış Funnel’ı Yaratma ve Yönetimi
• Müşterilere Farklı Değerler Yaratılması ile Markanıza Tutundurma Stratejileri Geliştirme
• Müşteri İlişkileri Yönetimi
FİRMA KOÇUNUZLA UYGULAYIN 10. Pazara Giriş Bariyerlerinin Tespiti
11. Satış Süreci Haritalaması
12. Müşteri Edinme Stratejisi
13. Pazarlama Materyalleri -3. Versiyon
Hafta 4 KONUNUN UZMANIYLA HAZIRLANIN Fundraising for Growth (18,5 saat)
Finansal metriklerinizi ölçeklenebilir büyüme için kullanın!

Temel firma metriklerinizi optimize ederek yatırım ve exit stratejilerinizi oluşturun, finansal tablolarınızı yüksek karlılık temelli şekillendirin.
• Finansal Modelleme ve KPI Temelli Ölçüm ve Optimizasyon
• Ölçeklenebilir bir İş Modeli Oluşturma
• Müşteri Edinme, Karlılık, Müşteri Tutundurma Metriklerinin Optimizasyonu
• Değerleme, Belirleme, Hesaplama Yöntemleri
• Term Sheet’ten Yatırıma Giden Yolda Yatırımcı İlişkileri Yönetimi
FİRMA KOÇUNUZLA UYGULAYIN 14. Ölçeklenme Temelli Birim Model Oluşturulması
15. Toplam / Servis Edilebilir / Adreslenebilir Pazar Büyüklüğü Belirleme
16. Pazarlama Materyalleri -4. Versiyon
Hafta 5 KONUNUN UZMANIYLA HAZIRLANIN Market Communication (4 saat)
Müşterinizle / partnerinizle iletişim için son hazırlıklarınızı tamamlayın!

Değer önerinizi oluşturun, müşterilerinizin yolculuğunu yönetmeye başlayın, doğru hedef kitleye doğru mesajı veren pazarlama materyallerinizi oluşturun.
• Değer Önerisinin Pazarlama Materyallerinde Doğru Mesaj ile Eşleştirilmesi
• Müşteri Deneyimi Odaklı Mesajın Güncel Tutulması
• Hedef Kitleye Doğru Pozisyon ile Değer Mesajının Ulaştırılması
FİRMA KOÇUNUZLA UYGULAYIN 17. Pazarlama Materyalleri – Son versiyon
2. HAFTA 1. HAFTA 3. HAFTA 4. HAFTA 5. HAFTA

*Innogate Online’ı tamamladığınızda, globalleşmenin ikinci aşaması olan Innogate Online Connect sürecinde, ABD’de sektörünüze özel belirlenmiş pazar koçu ile ürün-pazar uyumunun yakalanması çalışmalarını yürütecek; global pazarda uzun soluklu varlık kazanabilmek amacıyla potansiyel satış temsilcileri ile görüşecek ve sizin için özel ayarladığımız iş geliştirme toplantıları ile satış süreçlerinizi online olarak hızlandıracaksınız.