ADIM ADIM ŞİRKET KÜLTÜRÜ OLUŞTURMA REHBERİ 5 dakikada okunabilir

ADIM ADIM ŞİRKET KÜLTÜRÜ OLUŞTURMA REHBERİ 5 dakikada okunabilir

Günümüzün iş dünyasının olmazsa olmazlarından şirket kültürünü; bir iş yerindeki insanlarca paylaşılan, değer, inanç sistemi, tutum ve varsayımlar bütünü şeklinde ifade etmek mümkün. Şirket kültürünü bireysel yetişme, sosyal ve kültürel bağlamdan bağımsız düşünmek pek mümkün olmasa da iş yerinde liderlik ve stratejik yönetimin de büyük anlam taşıdığını kabul etmek gerek. Deloitte tarafından yapılan bir araştırma da şirket kültürünün öneminin altını bir kez daha çiziyor. Buna göre yöneticilerin yüzde 94’ü, çalışanlarınsa yüzde 88’i şirket kültürünün bir işletmenin başarısı için oldukça önemli olduğunu düşünüyor. Peki pozitif bir şirket kültürü oluşturmada hangi yolu seçmek gerekiyor?

  1. Değerler için harekete geçin!

İşletmelerin sahip oldukları temel değerleri çalışanlarına açık bir şekilde iletmesi, çalışan aidiyeti için oldukça önemli. Çevrecilik, sosyal değişim, yenilikçilik… Hepsi işletmelerin marka hikayelerinde kayda değer bir yere sahip olsa da adlarının yalnızca bu tür pazarlama materyallerinde geçmesi şirket kültürü oluşturma noktasında yeterli değil. Çalışanların bu değerlere karşı kişisel bir sorumluluk hissetmesi adına düzenli olarak kanıtlanabilir eylemlerin alınması zaruri. Bu tip faaliyetler kişilerin olumlu temel değerlere yönelik olarak kendi tutumlarını değerlendirebilmelerini ve onlarla gurur duymalarını sağlayacaktır. Olumlu tutum ve eylemlerin bir sonraki aşaması ise olumlu bir şirket kültürü oluşturma…

 

  1. İş birliği ve iletişimi esas kılın

Ekip çalışmasını teşvik eden bir yönetim tarzı ile açık iletişim yaklaşımı, iş yerinde olumlu bir atmosfer yaratmak için hayati öneme sahip. Dürüst ve açık iletişim aynı zamanda çalışanların birbirleriyle nasıl etkileşim kurduğunu değerlendirmek adına düzenli denetimlerin yapılması, geri bildirimlerin karşılanması ve sosyal etkileşim fırsatlarının hayata geçirilmesi gerekliliğini de beraberinde getirir. Söz konusu fırsatlar kahvaltı etkinlikleri, takım oyunları ya da hafta sonları için aile faaliyetleri şeklinde değerlendirilebilir. Bu tip faaliyetler, ekip üyelerinin iş dışında da bağ kurmasına ve aidiyet hissetmesine olanak tanır. Ek olarak üstü kapalı önyargıların kırılması ve samimi iletişim kodlarının oluşturulması da bu yolla oldukça kolay. Son olarak olumlu bir şirket kültürü için zorbalığa karşı sıfır tolerans politikası ve gerçekçi bir şikâyet prosedürünün olması da oldukça önemli.

  1. Kapsayıcı bir iş ortamı yaratın

Unutmayın ki olumlu bir şirket kültürü; cinsiyet veya renkten bağımsız olarak tüm çalışanların değer gördüğü, desteklendiği ve beslendiği bir atmosferi zorunlu kılar. Tam da bu nedenle tüm çalışanlar yükselme ve terfi konusunda eşit fırsatlara ve avantajlara sahip olmalı. Ek olarak şirket içerisindeki yazışmalarda, fiziksel tabela ve bilgilendirmelerde de kapsayıcılığı destekleyen açık ve olumlu bir dil kullanılması bir o kadar önemli.

  1. Çalışanlar için erişilebilir hedef ve ödüller oluşturun

Yönetim kademesince ve iş yapış biçimlerinde motive edilen çalışanların yaptıkları işlerde çok daha başarılı oldukları bilinen bir gerçek. Deloitte tarafından yapılan araştırmanın çıktılarına göre de yöneticilerin yüzde 83’ü, çalışanların ise yüzde 84’ü şirket başarısında en önemli faktörlerden biri olarak motivasyonu görüyor. Burada işletmelere düşen görev de yükselme ve terfi için şeffaf bir politikaya sahip olmak ve ölçülebilir performans göstergeleri üzerinden değerlendirme yapmak. Bu yolla ekip üyeleri arasındaki anlaşmazlık ya da olumsuz duyguların ortadan kalkması da mümkün hale geliyor. Erişilebilir hedeflere ulaşan ve başarısının takdir edildiğini gören çalışanların kendini çok daha değerli hissetmesi ve pozitif şirket kültürüne katkı sağlaması da en belirgin çıktılardan. Olumlu bir şirket kültürünün oluşumuyla birlikte ekip çalışmalarının iyileşmesi, motivasyon seviyesinin artması, verimliliğin yükselmesi ve son olarak stresin azaltılması da peşi sıra gelen diğer önemli sonuçlar oluyor.

 

 

Kaynak:

https://www.forbes.com/sites/pragyaagarwaleurope/2018/08/29/how-to-create-a-positive-work-place-culture/#4bd539d64272