BAŞARILI BİR GLOBAL PAZARLAMA STRATEJİSİNİN TEMEL UNSURLARI 3 dakikada okunabilir

BAŞARILI BİR GLOBAL PAZARLAMA STRATEJİSİNİN TEMEL UNSURLARI 3 dakikada okunabilir

Globale açılma hemen her işletmenin uzun vadeli planları içerisinde yer alıyor. Hakeza başarılı bir süreç yönetimiyle yatırımcılar tarafından yakın markaja alınmak da. Unutulmamalı ki işletmelerin küresel ölçekte faaliyet göstermek için bir globale açılma stratejilerinin olması ile yatırımcıları bunu nasıl kullanabileceklerine ikna etmeleri çok farklı şeyler. Bu nedenle globale açılırken 3 temel unsurun üzerinde dikkatle durmak önemli.

  1. Doğru yer, doğru zaman

İşletmelerin yatırımcılarına globale açılma planlarından söz etmeden önce geliştirdikleri stratejinin işlerliğinden emin olmaları önemli. Globale açılmak için ilk adım ne zaman atılacak, hangi bölgede faaliyet gösterilecek, projenin ölçeği ve kapsamı ne olacak… İlgili testler potansiyel müşterilerin ilgisini anlamak adına yeni pazarlarda dijital pazarlama girişimleriyle başlayabilir. Globalde başarılı olan birçok firmanın sırlarından biri, sahiden farklı ülkelerde müşterilerle iletişime geçmek ve yerelleştirilmiş pazarlama kampanyalarının alt metnini oluşturmak. Yeni pazarı ve pazarlama yaklaşımını değerlendirmek adına en iyi yol bu olabilir.

  1. En önemli adım: Yerel yeteneklerle tanışma

York IE’nin CEO’su ve Yönetici Ortağı Kyle York’a göre globale açılma süreci bir ekip çalışması. Yeni bir pazarda operasyonları kararlı bir şekilde başlatma sorumluluğuna sahip bir liderin varlığı işleri hiç olmadığı kadar kolaylaştırabilir. Nitekim işletmenin temel ilkelerinin pazara sunulması, hizmetlerin geliştirilmesi ve pazara açılma stratejisinin yürütülmesi uluslararası alanda doğru ekip ve liderlik dışında bir seçenekle mümkün değil.

Globalleşirken ürün, pazar ve kültür perspektifinden hareketle çalışmalarını gerçekleştiren bir lider; yereli tanıma, pazarı araştırma, müşterilerle tanışma, ortaklarla konuşma ve işe alımları gerçekleştirme gibi çok sayıda alanda olağanüstü başarılara imza atabilir. Söz konusu lider ve ekibi böylesi bir ortamda iyi bir ağa sahipse, ürünün sunuma hazır ve işletmenin onu destekleyebilecek bir konumda olması durumunda globalde başarı hikayesi yazmak hiç de zor değil.

  1. Ne tür bir yatırımcıya ihtiyacınız var?

Yatırımcılar genellikle globale açılmayı şirketlerin doğal büyüme süreci olarak görse de işletmeyle aynı vizyonu ve stratejiyi paylaştıklarından da emin olunması gerek. Bu yüzden işletmelerin kendilerine yöneltmeleri gereken soru yatırımcıların ne istediklerinden ziyade, kendilerinin nasıl bir yatırımcıya ihtiyaç duydukları… Başarı bu yanıtla birlikte geliyor.

Elbette, işletmelerin globale açılma serüvenlerinde yatırımcıları olası riskler konusunda bilgilendirmesi şart. İlk etapta yeni bir ülkeye açılırken talep edilen gerekliliklere henüz hazır olunmaması bir handikap yaratabilir. Bu aşamada yatırımcılara yasal prosedürler ve atılması gereken adımlar için doğru iş birliklerine gidildiğini net bir şekilde ifade etmek gerek. Yasal düzenlemeler, politikalar, vergiler ve istihdam gibi konu başlıklarında destek alınacak ülke içi uzmanlar, her iki taraf için de güvenli bir alan yaratabilir.

Kaynak:

https://www.globalization-partners.com/blog/the-essential-elements-of-a-successful-global-go-to-market-strategy/