Bireysel Çalışma vs. Ekip Çalışması 4 dakikada okunabilir

Bireysel Çalışma vs. Ekip Çalışması 4 dakikada okunabilir

İş dünyasının yıllardır süregelen ikilemi: Bir takımın parçası olmak mı, bağımsız bir şekilde tek başına çalışmak mı? Başarı hangisinde saklı? Şüphe yok ki, her iki çalışma türünün de kendine has avantajları ve dezavantajları mevcut. Bir genelleme yapmaktansa iş modeli ve şirket ruhuna uygun bir çalışma stilinin belirlenmesi burada en mantıklı seçim türü olarak bir adım öne çıkıyor. Pek tabii, makul ölçülerin dışına çıkmamak kaydıyla!

Bireysel model çalışanlara ne vadediyor?

Kabul etmek gerekir ki, herkesin kendine has bir iş yapma stili, çalışma hızı ve motivasyonu var. Böylesi bir ortamda herkes için geçerli kurallar üzerinden model oluşturmak ya da herkesi aynı noktada buluşturmak pek mümkün gözükmüyor. Üstelik pazarlama ve satış gibi verilerin ve iş yapış biçimi gizliliğinin önem kazandığı sektörlerde takım çalışmasının genel anlamda esamisi okunmuyor. Nitekim araştırmaya göre tek başına çalışmanın işleri bir hayli kolaylaştırdığı ve verimliliği had safhaya taşıdığı su götürmez bir gerçek.

Kişisel takvime bağlı kalarak ilerlemek ve sorumluluğu tek başına göğüslemek, bireysel motivasyon açısından fazlasıyla işlevsel. Bir projenin ayrı parçalara bölünmesi ve her üyenin en iyi oldukları görevi üstlenmeleri de bireysellik ve ekip çalışması arasında bir tür köprü görevi üstleniyor denebilir. Bir çalışanın tek başına üstesinden geldiği zorlu bir proje sonrası elde ettiği takdirin özgüven ve iş memnuniyetini artırdığı da herkesçe bilinen başka bir gerçektir.

Madalyonun öteki yüzüne de bakmak gerek

Tek başına çalışma modeli ilk etapta hoş görünse de arka planda birçok sorunla da kişileri tek başlarına yüzleştirmek durumunda bırakabiliyor. Bunlardan belki de en önemlisi kişinin yaptığı işe başka bir perspektiften bakabilme becerisini yitirmesi. Gözden kaçan küçük bir ayrıntı ya da üzerine hiç kafa yorulmayan bir durum kimi zaman tüm dengeleri alt üst etmek için yeterli olabiliyor. İş yükünün tüm sorumluluğunu üstlenmiş olmak da kimi zaman artıdan çok eksiyi beraberinde getirebiliyor. Bu noktada bireysel ve takım çalışması arasındaki farklara göz atmanın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.

Bir elin nesi var iki elin sesi var  

İş dünyasında en çok benimsenen iş modelinin takım çalışması olmasının önemli bir nedeni var: Takım çalışmaları her zaman daha görünür sonuçlar veriyor! “Etkileşimsel Grup Etkisi” olarak da bilinen durumun en net çıktısı da bir bakıma bu. Bireyler takım halinde hareket ettiklerinde, tek başlarına gözlerinden kaçabilecek bir sorunu hızlı bir şekilde fark ediyor ve kolayca üstesinden gelebiliyor. Cass Sunstein’in Infotopia kitabında sözünü ettiği “Grup performansı, bireylerinkinden üstündür” sözü de tam olarak buradan ileri geliyor.

Ekip çalışmasının bir başka artısı grup halinde düşünülen ve uygulamaya konan her iş için herkesin elini taşın altına koymak durumunda kalması. Bir ekip üyesinin yetersiz kaldığı noktada başka bir ekip üyesinin desteğini bulması bu anlamda kişiler arası etkileşimi hiç olmadığı kadar artırıyor. İş birliğinin proje bazlı değil, daimi bir hal alması da yine bu yolla mümkün oluyor. Benzer şekilde kişiler arası etkileşim, iş süresince motivasyonun canlı kalmasında ve çalışanlar üzerindeki iş baskısının grup nezdinde eşit bir şekilde dağıtılmasında kayda değer bir pay sahibi.

Kazanan kim?

Ekip çalışmasına ve bireysel çalışmaya ait artı ve eksileri bir araya toplayalım. Sonuç kimin lehine? Biz söyleyelim, berabere! Hiçbir model diğerinden üstün ya da işlevsel değil. Her modelin cevap verdiği ve katkı sunduğu birçok nokta var. Burada önemli olansa yerine getirilmesi gereken işte hangi niteliklerin önem kazandığı. Avantajları nedeniyle gizliliğin ya da yaratıcılığın önem kazandığı bir proje için ekip çalışmasını şart koşmak ya da farklı fikirlerin ve farklı alanlarda kişisel uzmanlıkların önem arz ettiği bir işte bireysel iş modeline güvenmek bu anlamda mantıklı seçenekler değil. Aslolan, şirketinizin kendine ve projesine uygun bir seçim yapabilme becerisini edinmesi.

Kaynak:

https://www.flexjobs.com/blog/post/how-to-answer-would-you-rather-work-on-a-team-or-alone/

https://blog.teamweek.com/2017/04/teamwork-vs-individual-work-which-is-better/