blog

Global bordro; faaliyetlerini, birden fazla ülkede yürüten firmaların standartlaştırılmış ve zamanında bordro sunabilmek için en çok başvurduğu yöntem olarak öne çıkıyor. Farklı ülkelerdeki saat ve ücret kuralları, para birimleri ve karışık vergi yasaları gibi zorlu süreçler, global bir bordro sağlayıcı tarafından kolayca yönetilebiliyor. Bu noktada,...

Müşteri deneyimi, son yıllarda marka-müşteri denkleminin öne çıkan noktalarının başında geliyor. Bugün, küçük ölçekli ya da dünyanın birçok noktasında faaliyet gösteren dev global markalar müşteri deneyimine hassasiyetle yaklaşırken, bu konuda birçok inovatif ve yeni adım atılıyor. Etkisini giderek artıran ve tüketicilerin satın alma tercihlerindeki en...

Globale açılma söz konusu olduğunda, iç pazarda elde edilen başarının benzer nitelikler taşıyan pazarlarda da benzerlik göstermesi beklenir. Ancak, yeni bir pazara açılırken mevcut başarıyı korumak ve sürdürmek,  sanıldığından çok daha karmaşık bir süreç. İlk adımda global bir vizyonla strateji kurmak şart. Yeni bir pazara...

İş hayatı, sektör ya da pozisyon fark etmeksizin, çalışanların her gün birçok challenge ile karşılaştığı, uzmanlıkları dışındaki farklı alanlarda da nitelikler kazanmalarını gerektiren, çoğu zaman çalışma sisteminin karakteristik özellikleri de etkilediği bir kavram. Bu uzun süreçte, en büyük problemlerin başında ise çözüm odaklı olamamak geliyor....

2020 yılının ortalarında, küresel genişleme fikri birçok kişi için düşünülmeyen bir seçenekti. Sınırların kapanması, havayolu ulaşımının durma noktasına gelmesi ve küresel tedarik zincirindeki sorunlarla birlikte küreselleşmenin gerileyeceği öngörülebilirdi. Ancak, pandeminin etkisinde geçen bir buçuk yılda iş dünyası yeni normları buldu ve dönüşmeyi başardı. Şimdi ise...

İş dünyasında, markalar açısından pazarlamanın önemi ve etkisi yadsınamaz. Sunulan ürün ya da hizmet ne kadar iyi, kaliteli ve pazara uygun olursa olsun; iyi bir pazarlama stratejisi yoksa ve pazarlama adımları belirli bir plan dahilinde atılmıyorsa, başarıya ulaşmak zordur. Küçük ölçekli olması ya da global...

Global pazarda iş yapış biçimleri, son iki yılda neredeyse geri dönüşü olmayacak şekilde değişti. Pandemi etkisiyle birlikte küresel tedarik zincirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı, ticari operasyonların birçok adımında farklılaşmalar oldu ve globalleşmenin işletmeler ve toplumlar üzerinde rolü arttı. Geçen iki yılda fiziksel kısıtlamalar artsa...

Teknoloji ve dijitalleşme çağında artık tüm firmalar için yerel pazarla sınırlı kalmayıp yeni pazarlara, hedef kitlelere, iş birliklerine açılmak ve globalleşmek olmazsa olmaz bir nokta haline geldi. Özellikle 21. yüzyılın başlangıcıyla, küresel ticaret hızla artmaya başladı ve birçok kurum bu dönemde önemli adımlar attı. Elbette,...

Globalleşme yolculuğunda, birleşme ya da satın almalarla ilerleyen firmaların önemsemesi ve uygulaması gereken en temel değer; uzun vadeli düşünmek. İki taraf arasında kültürel uyum sağlamak sanıldığından çok daha zorlu bir adım. Bilindiği üzere, kültürel değerler kalıcıdır ve bir kurumun en önemli başarı göstergeleri arasında yer...

Pandemi süreci, tüm dünya için öngörülemez ve tahmin edilemez bir süreç olarak başladı ve etkilerini bireyler, toplumlar ve iş süreçleri üzerinde sürdürmeye devam ediyor. Bu dönemde, tüketici-marka denkleminde, global tüketici trendleri ile önemli değişimler hatta bir evrim meydana gelirken; tüketicilerin artık markalardan bir ürün ya...