DİJİTAL İÇERİKLER DÜŞÜNME ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRİYOR 2 dakikada okunabilir

DİJİTAL İÇERİKLER DÜŞÜNME ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRİYOR 2 dakikada okunabilir

Kritik düşünmekte zorluk mu çekiyorsunuz? Belki de dijital medyaya biraz ara vermeniz zamanı gelmiştir.

ABD’de bulunan Dartmouth College’daki bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, dijital içerik tüketiminin soyut düşünme ve kavramsal analiz yeteneklerini köreltebiliyor. Gelgelelim, aynı araştırmaya göre, dizüstü, akıllı telefon ve tabletlerin okuma amaçlı kullanılması somut bilgilerin daha iyi hatırlanmasını mümkün kılabiliyor.

20-24 yaş arası 300 katılımcı ile gerçekleştirilen araştırma, dört farklı çalışmadan toplanan veriler ışığında tamamlandı. İki gruba ayrılan katılımcıların yarısı, David Sedaris’in kısa öykülerinden birini dijital olarak okurken, diğer yarısı ise baskı halini okudu. Ardından katılımcılar, okudukları öyküyle alakalı somut ve soyut yanıtlar vermeleri istenen sınavlara tabi tutuldu.

Sedaris’i basılı kitaptan okuyan grup, öyküyle ilgili soyut bilgileri daha iyi hatırlarken, dijital okuyucular ise somut ve spesifik detaylara yüksek doğrulukta yanıtlar verdi.

Aynı katılımcılar, aynı mantıkta dijital ve baskı okuyucuları olarak rastgele ikiye ayrıldı ve kurgusal Japon otomobilleri hakkında bir içerik okudular. Kendilerine hangi otomobil daha yüksek bir modeldi diye sorulduğunda, baskıdan okuyanların yüzde 66’sı doğru yanıtı verirken, dijital okuyucularda bu oran yüzde 43’te kaldı.

Dartmouth College’ın çalışması, bilim dünyasının dijital tüketimin zihin üzerindeki etkisini sorgulayan ilk araştırması değil. Örneğin, PEW Research Center, dijital araçların çocukların yazma ve öğrenme yeteneklerine etkisine dair bir araştırma yayınladı. Öte yandan UCLA da bu konuyla ilgilendi ve teknoloji kullanımının artışıyla soyut düşünce arasında ters orantılı bir ilişki saptadı.

Dartmount araştırmasının yazarı asistan profesör Geoff Kaufman şöyle açıklıyor: “Psikologların yorumlama seviyelerinin kendine güven ve hedef gibi neticelere büyük etki ettiğini saptadığı göz önünde bulundurunca; bilginin dijitalleşmesinin bilme yetisine etkileri olduğunu bilmek önemli.”

Profesör Mary Flanagan ise dijital medyanın bilişe etkilerinin saptanmasının geleceğin teknolojik araçlarının gelişimine ışık tutabileceği görüşünde.

Araştırma metninin orijinalini buradan inceleyebilirsiniz.