ALUMNI

StockGround : Finansal verilerin daha iyi analizine olanak tanıyan bir yazılım platformu sunmaktadır.

Sentromer: Gıda güvenliği için hızlı sonuç veren DNA analizine dayalı gıda test kitleri üretmektedir.