FİRMANIZI GLOBALE NASIL HAZIRLARSINIZ? 9 dakikada okunabilir

FİRMANIZI GLOBALE NASIL HAZIRLARSINIZ? 9 dakikada okunabilir

Bugün gelinen noktada biliyoruz ki hızla küreselleşen bir dünyada, firmaların rekabet gücünü korumak için uluslararası iş genişletme seçeneğini benimsemekten başka seçeneği yok. Yabancı yetenek havuzlarından yararlanan ve ürünlerini yeni pazarlara taşıyan rakiplerden hiçbir firma geride kalmayı göze alamaz. Bununla birlikte globale açılmayı sadece heyecan verici bir girişim olarak görmek yanlış olur. Gelecek vaat eden tüm iş fırsatlarının arkasında, firmaların globalleşmeye karar verirken düşünmeleri gereken tüm yönler ve zorluklar listesi vardır. Checklistiniz yeni yazımızda…

Şirketlerin küresel genişlemesi, üstesinden gelinmesi gereken birçok farklı zorlukla birlikte gelir. Yapılması gerekenlere dair uzun bir liste bulunur ve yöneticilerin, İK profesyonellerinin ve hukuk ekiplerinin sürecin bir noktasında izini kaybetmesi oldukça muhtemeldir. Aynı zamanda hızla maliyetli bir hataya dönüşebilecek önemli bir yönü de gözden kaçırabilirler. Bu nedenle işletmeler, uluslararası alanda genişlerken hazırladıkları listeyi büyük bir dikkatle uyguladıklarına emin olmalıdır.

 

 

Serbest Çalışanlar mı,  Tam Zamanlı Çalışanlar mı Yoksa Yerel Kuruluşlar mı? 

Uluslararası alanda büyümek isteyen tüm şirketlerin amacı genellikle aynıdır: Yeni pazarlar oluşturmak, müşteri tabanlarını büyütmek ve ticari büyümeyi hızlandırmak… Öte yandan küresel genişleme stratejileri söz konusu olduğunda, herkese uyan tek bir çözüm bulunmaz. Bu kapsamda şirketler, ya yeni pazar hakkındaki bilgilerine bağlı olarak, yerel çalışanlardan oluşan bir ekiple “suları test etmeye” karar verebilirler ya kayıtlı bir işveren aracılığıyla tam zamanlı çalışanları işe alabilirler ya da yerel bir tüzel kişilik kurarak hepsini bir araya getirebilirler. İşletmeniz için hangi stratejinin doğru olduğuna karar verirken şu soruları sormanız ve yanıtlarını vermeniz size yardımcı olabilir: “Uzun vadede pazara girmek istiyor musunuz ve yerel tam zamanlı çalışanlardan oluşan bir ekibe gerçekten ihtiyacınız olacak mı?”

 

Küresel Genişlemenizi Sürdürecek Bir Ekip Oluşturun 

Uluslararası bir genişleme projesini planlamak ve yürütmek kesinlikle tek kişinin altından kalkabileceği bir iş değildir. İhtiyaç duyulduğu takdirde tavsiye sunabilecek deneyimli yöneticilerden ve güvenilir yerel ortaklardan oluşan bir ekip gerektirir. İş genişletme projesine başlamadan önce şirketler, yeni pazarın lansmanını denetlemek için merkez yöneticilerinden bazılarının yerini değiştirmek veya yeni kuruluş için kalıcı yönetim personeli işe almaya başlayana kadar geçici yöneticileri kullanmak isteyip istemediklerine karar vermelidir. Öte yandan verdikleri karar ne olursa olsun şirketler tüm süreç boyunca rehberlik sağlayabilecek yerel uzmanlardan oluşan bir ağ oluşturmaya erken başlamalıdır.

 

Yasal Gereksinimleri Göz Ardı Etmeyin 

Küresel genişlemeniz için hangi stratejiyi seçerseniz seçin, çalışma ve istihdam yasalarını gözden geçirmeniz önemli. Aynı zamanda küresel genişlemenizi planlarken aklınızda bulundurmanız gereken başka yasal mevzuatlar olduğunu da unutmayın.

Yerel istihdam yasalarına uygunluk: İstihdam ilişkilerini yöneten kural ve düzenlemeler ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Çalışma saatleri, izin gereklilikleri ve iş sözleşmelerine ilişkin düzenlemeler ve fesih prosedürleri neredeyse her ülkede farklıdır. Bu nedenle tüm dünyadaki istihdam yasaları ve düzenlemeleri hakkında ülkeye özgü bilgiler için farklı kaynaklardaki kılavuzlara bakmayı ihmal etmeyin. Öte yandan herhangi bir yeni pazarda tam zamanlı yetenekler kiralama seçeneğini de düşünebilirsiniz.

Çalışanları yanlış sınıflandırma riski: Kimi şirketler dış pazarı daha iyi anlamak için yerel serbest çalışanlarla çalışmayı planlayabilir. Öte yandan çalışanları yanlış sınıflandırdıkları takdirde oldukça ağır cezalarla karşı karşıya kalabilirler. İşçilerin sınıflandırılmasıyla ilgili olarak her ülkenin kendi kuralları bulunur. Bu nedenle de yerel düzenlemeleri kontrol ettiğinizden emin olmalısınız.

İşletmeler için zorunlu sigortalar ve lisanslar

Birçok ülkede, işverenler sadece çalışanları adına sosyal güvenliğe katkıda bulunmakla yükümlü olmakla kalmaz aynı zamanda olası tazminat taleplerine karşı şirketlerini korumak için profesyonel sigorta yaptırmak zorunda kalabilirler. Aynı zamanda, belirli bir sektörde iş yapabilmeleri için şirketlerin özel mesleki lisanslara başvurmaları da gerekebilir.

Veri gizliliği ve koruması: İşinizin niteliği ne olursa olsun bir başkasının verilerini işlediğiniz anda verilerin gizli kalmasını sağlamaktan siz sorumlusunuz ve veri koruma gerekliliklerine de uymanız gerekir. Dahası, müşteri verilerini bir ülkeden başka bir ülkeye aktarmayı düşündüğünüz anda, müşterilerinizin buna onay vermesi lazım gelir ki bu da gizlilik ve onay sözleşmelerinizi güncellemeniz gerektiği anlamına gelir.

Göçmenlik: Kimi durumlarda, bazı güvenilir üst düzey yöneticileri yeni ofislerinize göndermek isteyebilirsiniz. Bu süreçte ise vize gereklilikleri ve göçmenlik yasaları gibi konular ciddi sıkıntılar doğurabilir. Bu nedenle, personel transfer süreçlerinde hangi izinlerin alınması gerektiğini kontrol ettiğinizden emin olun.

Tüzel kişi türleri ve fiili kurulum: Tüzel kişi türü, iş amaç ve hedeflerinizle uyumlu olduğundan emin olmak için çok dikkatli seçilmelidir. İşletmeniz için hangisinin en uygun olduğuna karar vermek, dahil olmak istediğiniz ticari faaliyetlerin doğası ve finansal gereksinimler gibi birçok farklı faktöre göre değişebilir. Fiili kurulum süreci söz konusu olduğunda ise dikkate alınması gereken iki ana husus; kuruluş süreci için beklenen zaman çizelgesi ve ek yönetişim gereksinimleridir.

 

Vergilendirme ve Finans Gerekliliklerini Karşılama 

Şirketlerin globalleşme süreçlerinde karşılaştıkları en büyük zorluklardan birisi hem kurumlar vergisi hem de bordro işlemeye ilişkin vergi kurallarıdır. Kurallar ve düzenlemeler ülkeden ülkeye farklılık gösterdiği için çok uluslu kuruluşların ya özel kurum içi finans, muhasebe ve bordro ekiplerine sahip olması ya da vergilendirme alanında güvenilir uzmanlardan oluşan bir ağ ile çalışması gerekir.

Kurumlar vergisi: İşletmenizin hangi vergileri ödemesinin beklendiğini ve vergi beyannamesi ile bildirimi için son tarihlerin ne olduğunu bilmek, iş genişletme sürecinizi olumsuz etkileyebilecek mali cezalardan kaçınmanız için çok önemlidir.

Bordro vergileri ve sosyal güvenlik: Yeni pazarlara girmek aynı zamanda yerel bordro vergileri ve düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olmayı da gerektirir. Çoğu ülkede işverenler, çalışanlarının gelir vergisini kesmekten ve onlar adına sosyal güvenlik katkıları yapmaktan sorumludur. Bordro yönetimini yerel bir bordro sağlayıcısına devretmek istemiyorsanız maaş bordrosu ekibiniz bu sürece yeni vergi ve sosyal haklar sistemini öğrenerek hazırlanmak zorundadır.

Finansal altyapı: Birçok ülkede işverenlerin yerel bir banka hesabı açarak çalışan maaşlarını ve sosyal güvenlik katkı paylarını bu hesap üzerinden ödemesi gerekir. Bu nedenle uluslararası alanda faaliyet gösterirken, sınır ötesi ödemeleri kolaylaştırmanız ve döviz kurlarını dikkate almanız gerekebilir.

İnsan Kaynaklarından Bordroya 

Küreselleşmek isteyen şirketlerin küresel düşünmeye başlaması gerekiyor. Bu kapsamda da tek bir coğrafyaya odaklanmak yerine, stratejilerinizi birden fazla coğrafyaya yaymaya hazırlanmalısınız.

Küresel fayda yönetimi: Küresel anlamda var olmak isteyen şirketler, yeni pazarlarda fayda yönetimine nasıl yaklaşılacağına ilişkin yönergeleri belirleyen bir fayda stratejisi geliştirmeye erkenden başlamalıdır. Bu bağlamda yalnızca yasal gerekliliklere uymak yeterli olmayacağı için en iyi yetenekleri çekebilmek adına bir yan hak paketi oluşturmak gerekebilir ki bunun için yerel uzmanlara danışılabilir. Veya yerel bir kayıtlı işveren sağlayıcısı aracılığıyla işe almak da seçeneklerden bir diğeridir.

Küresel bordro yönetimi: Her coğrafyada yerel bordro ihtiyaçlarınızı karşılayan yerel ortaklara sahip olmak gerek uyumluluğu sağlamak gerek cezalardan kaçınmak gerekse zamandan ve paradan tasarruf etmek için iyi bir çözümdür. Öte yandan ticari operasyonlarınız birden fazla ülkeye yayıldığı takdirde bordroyu yerel ortaklara yaptırmak artık yeterli gelmeyecektir. Bu nedenle tüm bordro sağlayıcılarınızı, veri akışlarını otomatikleştiren ve tüm küresel ekibiniz için bordro verilerini tek bir ekranda sunan tek bir sistemde birleştirmek çok daha faydalı olacaktır.

İK’nın küresel olarak dağıtılmış bir ekibi yönetmesini sağlama: İşletmenizi yeni pazarlara genişletmek aynı zamanda finanstan hukuka ve İK’ya kadar her şirket departmanını da genişletmek anlamına gelir. Öte yandan küreselleşme yeni işe alma stratejileri geliştirmeyi de beraberinde getirir. Bu da uzaktan iş görüşmeleri yapmaya hazırlanmayı, kültürel yetkinliği artırmayı ve sorunsuz bir işe alım süreci yaratmayı içerir.

 

 

Innogate ile Global Pazara Hazır Hale Gelin!

Uluslararası pazara açılmayı hedeflerken en önemli noktalardan biri olarak iş stratejinizi doğru bir şekilde oluşturmak öne çıkabilir. Bu çok aşamalı süreç, küresel arena söz konusu olduğunda zorlayıcı gelebilir. Bu noktada alanında uzman kişilerin desteği ve yönlendirmesi sayesinde global pazarda çok geniş olanaklar bulabilmeniz mümkündür. Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı tam olarak böyle bir süreci kapsıyor! Global pazarda büyümeyi hedefleyen bir şirketseniz hem eğitimler sayesinde daha emin adımlarla ilerleyebilir hem de açılmayı hedeflediğiniz bölgeyi yakından tanıma fırsatı elde edebilirsiniz. Şirketinizin uluslararası pazarda emin adımlarla ilerlemesi için siz de geç olmadan Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı’nda yerinizi alın!