Global Bir Teknoloji Firmasının Temel Özelliği Nedir? 3 dakikada okunabilir

Global Bir Teknoloji Firmasının Temel Özelliği Nedir? 3 dakikada okunabilir

Globale açılmak, işletmenin yalnızca yabancı bir ülkede satış yapması ya da şirket kurmasından ibaret değil. İhracat, lisanslama, stratejik ortaklıklar ve satın alma gibi birçok adım da globale açılma serüvenine dahil. İşletmenizin ihtiyacı, bu aşamada size ilerlemeniz gereken yolu gösterecektir.

Tek bir tanım yok

Globale açılırken en sık kullanılan yöntemlerden biri çokuluslu şirket statüsüne ulaşmak. Birden fazla ülkede fiziksel bir varlığa sahip olmak, çokuluslu şirket tanımlanmanın bir yolu olsa da tüm ekonomistler bu tanım üzerinde hemfikir değil. Kimileri firmanın en az iki ülke vatandaşına ait olmasını şart koşarken kimileri yöneticilerin farklı ülkelerden olması gerektiğini belirtiyor. Çokuluslu şirketler kendi ülkelerine daha çok yönelirken, diğerleri ev sahibi ülkelere daha çok ilgi gösterebiliyor. Tüm başarılı çokuluslu şirketlerin ortak noktası ise yerel pazarlara uyum sağlarken küresel düzeyde kârı maksimize etmeleri.

Adımlarınızı bir strateji dahilinde belirleyin

Uluslararası alanda faaliyet göstermek için doğrudan bir yol seçmek zaruri değil. Globale açılma noktasında atılacak adımların bir strateji dahilinde olması gerekiyor. İşletmeler ilk etapta global hedef pazarda yerelleşebilirler. Bu yolda doğrudan internet tabanlı satış kanallarını tercih etmek mümkün.

İkinci aşama ise şirketlerin yabancı üretime yatırım yapmaya başlaması. Bu noktada farklı bir ülkede lisanslama yoluyla dış pazarlara giriş yapmak alternatif bir rota olabilir. Son etapta ise şirketin üretim, pazarlama, finansman ve personel dahil olmak üzere operasyonlarının hemen hepsini uluslararası bir model üzerinden planlamaya ve koordine etmeye başlaması olabilir.

 

Doğru soruyu sormak gerek

Operasyonları başka bir ülkeye genişletmek; artan pazar penetrasyonu, azalan nakliye maliyetleri, ithalat vergileri ve tabi olunan çeşitli tarifeler dahil olmak üzere büyük avantajlar sunuyor. Burada önemli olansa işletmenin kendisine ihtiyacının ne olduğunu sorması ve buna paralel olarak kendi sınırlarını çizebiliyor olması. Zira globalleşmenin artısı olduğu kadar risklerinin olabileceğini de öngörmek şart.

Uluslararası pazarlarda faaliyet gösterirken; ürün ve hizmetlerin pazarda karşılığının olup olmadığını bilmek yeterli değil. Ülkenin yasal düzenlemeleri konusunda bilgi sahibi olmak, yerel tüketici iç görüsünü anlayabilmek ve etkin bir networke sahip olmak da son derece önemli. Operasyonları fiziksel olarak başka bir ülkeye genişletmeden önce, bir çevrimiçi satış sistemi ve o ülkeye yönelik olarak hedeflenmiş reklamlar, yerel tüketicilerin sunulan ürün ve hizmeti isteyip istemedikleri veya buna ihtiyaç duyup duymadıkları noktasında aydınlatıcı sonuçlar verebilir.

Kaynak: https://smallbusiness.chron.com/key-feature-multinational-corporation-81029.html