Global Pazarda Marka Çekiciliği Nasıl Artırılır? İnsan Merkezli Stratejiler 7 dakikada okunabilir

Global Pazarda Marka Çekiciliği Nasıl Artırılır? İnsan Merkezli Stratejiler 7 dakikada okunabilir

Global Pazarda Marka Çekiciliği Nasıl Artırılır? İnsan Merkezli Stratejiler

Dijital bir çağın en büyük getirilerinden biri olarak zamandan ve mekândan bağımsız şekilde sürdürülebilen iletişim modelleri biliniyor. Kuşkusuz, böyle bir çağda bir markanın çekiciliğini artırmanın da birçok farklı kanalı var. Bu aşamada, gözden kaçmaması gereken önemli bir unsur olarak müşterilerle kurulan bağlardan söz edilebilir. Pazarlama literatüründe sık bir şekilde karşılaşılan insan merkezli stratejiler, hareket noktasını tam olarak böyle bir düşünceden alıyor. Özellikle global pazara açılırken müşterilerle nasıl bir iletişim kuracağınız belirleyici bir etken olarak göze çarpabilir. Unutmamanız gerekir ki dijital bir çağda insanlar, teknolojinin günlük yaşam pratikleri içinde aktif rol aldığı yaşamlar sürüyor ve bu durum çoğu zaman kimlikleri üzerinde de etkili oluyor. Böylelikle teknolojik yenilikler, çok daha hızlı bir şekilde duygusal alanları da kapsamaya başlıyor.

Etkileşimli Bağlantılar ve Anlamlı İlişkiler için Zengin Bir Kaynak: Dijital Antropoloji

Teknoloji, insanların en özel alanlarına dahil olurken, markalardan da müşterilerle kuracağı ilişkide insani bir boyut kazanması bekleniyor. O halde şu soru gündeme geliyor: Dijital çağda bir markanın çekiciliği nasıl artırılabilir? Bu aşamada pazarlama uzmanları, okları insan merkezli stratejilere çevirmeyi öneriyor. Siz de markanıza insani bir boyut katarak müşterilerle kurduğunuz bağı samimi bir hale getirebilirsiniz. Özellikle global pazar söz konusu olduğunda, müşterileriniz de çok çeşitli olacaktır. Böyle bir süreçte, doğru adımları atarak ilerlemek için dijital antropolojinin sunduğu olanaklardan faydalanabilirsiniz. Dijital antropoloji, son zamanlarda farklı pazarlar hakkında fikir sahibi olmak için yararlanılan en önemli kavramlardan biri olarak öne çıkıyor. İnsan merkezli pazarlama stratejileri kapsamında, ilerlemenizi farklı disiplinlerden destek alarak gerçekleştirdiğiniz sürece istikrarlı bir başarıya imzanızı atabilirsiniz. İnsanlık ve dijital teknolojiler arasındaki bağlantıları farklı açılardan incelemeyi amaçlayan dijital antropoloji, bireylerin yeni medya araçlarıyla nasıl bir iletişim ve etkileşim içinde bulunduğunu incelemenizi destekliyor. Böylelikle dijital antropoloji, global pazara açılırken önemli olan şu sorulara da cevap veriyor: İnsanlar dijital topluluklar içinde markaları nasıl alımlar? Bireyleri, belirli markalara yönelten unsurlar nelerdir? Global pazarda bir marka çekiciliğini artırmayı hedeflerken bu soru oldukça yol gösterici olabilir. Bu şekilde müşteri ile aranızdaki bağı kuvvetlendirebileceğiniz gibi hedef kitlenizi de genişleterek daha büyük bir gruba ulaşabilirsiniz.

 

Sosyal Dinamikleri Kaçırmamak için Sosyal Dinleme

Duyulmak, anlaşılmak, önemli olmak ve özgür hissetmek her bir insanın kişisel yaşamında ihtiyaç duyduğu unsurlar arasında yer alıyor. Eğer müşterinizle samimi bir iletişim kurmak istiyorsanız, bu dinamikleri göz önünde bulundurmanız gerekir. Ancak bu aşamada, dinlemek ile anlamak arasında da bir fark olduğunu her daim anımsayarak ilerlemelisiniz. Müşterinizin taleplerini doğru anlayıp bu talepler doğrultusunda hizmet geliştirmek son derece önemli.

Dijital topluluklarda markanızı çekici bir hale getirmek için tüm pazarlama süreçleri boyunca insanlara neye ihtiyaç duyduklarını ve neyi istediklerini sorabilirsiniz. Bu noktada, çapraz kanallı dinleme sistemleri ve süreçlerini kullanmak da oldukça etkili bir pazarlama stratejisi olabilir. Bu aşamaları tamamladıysanız, duyduklarınızı toplamak amacıyla tüm süreç ve uygulamaları entegre ederek ilerleyebilirsiniz. Global pazarda marka çekiciliğini artırmak için sürekli dinleme ve soru sorma yöntemini de kullanmanız gerekir. Bu şekilde, müşteriler ile aranızdaki iletişimi her daim aktif tutarak günceli yakalayabilirsiniz.

Markanız Hakkında Sosyal Medyada Neler Söyleniyor?

Sosyal dinleme potansiyel müşterileri de belirlemenize yardımcı oluyor. Bunun için sosyal medya izleme yazılımlarından faydalanabilirsiniz. Bu noktada önemli olan ise kendi markanız kadar rakip markalar hakkındaki sohbetleri de takip etmeniz. Sosyal dinlemenin avantajlı özellikleri bununla da kalmıyor. Çoğu zaman insanlar, kendi yaşam alanları içinde daha özgür bir şekilde duygu ve düşüncelerini belirtebiliyor. Böyle bir ortamda onların ihtiyaçları hakkında daha net bir fikir sahibi olabilirsiniz.

Markanızın Çekiciliğini Artırmak için Satır Aralarını İyi Analiz Edin

Global pazarda insan merkezli bir stratejiyle hareket ederken her bir müşterinin markayla yaşadığı deneyimin biricik ve özel olduğunu hatırlamanız da oldukça önemli. Bu sebeple, kişisel bakış açınızın dışına çıkarak daha fazla soru sorabilirsiniz. Ayrıca, müşterilerin markayla aralarında bir aidiyet bağı kurmaları ve kendilerini her daim güvende hissetmeleri de insan merkezli stratejilerin temel ögelerinden biri olarak değerlendirilebilir. Onlara kendilerini ifade edebilecekleri alanlar tanıyarak ve küçük de olsa potansiyellerini gerçekleştirebilmelerini destekleyerek aranızdaki ilişkinin kuvvetlenmesini sağlayabilirsiniz.

 

İnsan Merkezli Markaların Özellikleri

İnsani özellikleriyle dikkat çeken markaların en önemli unsurları arasında sosyallik, fiziksellik duygusallık, düşünsellik, ahlaklılık ve cana yakınlık göze çarpıyor. Markanızın sosyal medya hesapları için arkadaş canlısı, neşeli bir görünüm oluşturarak sıcak bir izlenim yaratabilirsiniz. Bunun yanı sıra, hatalarını kabullenen ve eleştirilere açık olan, her daim önerileri dikkate alan bir profil çizmeniz de cana yakın bir marka imajı verecektir. İnsan merkezli markalarda önemli bir özellik olarak bilinen düşünsellik ise inovasyon odaklı bir strateji için önemli. Öte yandan, müşterilerde belirli bir duyguyu uyandıracak stratejiler de bu yükselen pazarlama trendinin belirleyici faktörleri arasında yerini alıyor. Güçlü bir ahlaki anlayışa sahip olan markaların önemli özelliklerinden bir diğeri ise değerleri merkeze almaları. İnsan merkezli markalar, görünümleriyle de dikkat çekmeyi amaçlıyor. Bu da dikkat çekici tasarıma sahip olan bir logo ve alanında uzman kişiler tarafından belirlenen sloganlarla mümkün. Ayrıca günceli takip ederek, logolar üzerinde yapılacak ufak değişiklerle de markanızın her zaman dikkat çekmesini sağlayabilirsiniz.

Innogate ile Globalde Yeni Pazarlama Stratejileri Belirleyin

Bir markayı global pazarda tanıtırken güncel bir pazarlama stratejisiyle hareket etmek gerekiyor. Böyle bir süreçte, müşterilerinizle iletişimi kuvvetlendirmek ve markanızın çekiciliğini artırmak ise uzun ve zorlu bir çalışmanın ürünü olacaktır. Bu noktada, Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı global pazarda istikrarlı adımlar atmanızı destekliyor. Siz de zaman kaybetmeden Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı’nda Yerinizi Alın!

Kaynak

Kotler, P. H, Kartajaya. I, Setiawan. Pazarlama 4.0: Gelenekselden Dijitale Geçiş. İstanbul: Optimist Kitap, 2017.

https://www.i-scoop.eu/people-centric-marketing-four-fundamental-human-needs/

https://www.marketingevolution.com/knowledge-center/customer-centric-marketing-strategy

Yazar: Nigar ZULFUGAROVA