Global Pazarda Potansiyel Müşterilerinizin Güvenini Kazanın 4 dakikada okunabilir

Global Pazarda Potansiyel Müşterilerinizin Güvenini Kazanın 4 dakikada okunabilir

Güven, firmaların müşterileri ile olan ilişkilerinin devamlılığı ya da potansiyel müşteriler nezdinden yaratılmak istenen algı için oldukça önemlidir. Şirketleri müşterilerine ve faaliyet gösterdikleri topluluklara bağlayan bir yapıştırıcı görevine sahiptir. Müşterilerin güvendiği bir şirketten ürün satın alma olasılığı daha yüksektir. Uzun vadede sektöründe sağlam temeller üzerinde devam etmek isteyen şirketler müşterileriyle geliştirdikleri ilişkilerinde yarattıkları güven ortamı ile güçlü bir marka itibarına, sektör özelinde önde gelen firmalar arasında yer almaya, sermaye yaratmaya ve elinde tutma yeteneğine sahip olacaktır. Globalle açılmak isteyen firmalar için de firma olarak güven algısı yaratılması son derece önemli. Nihayetinde uluslararası bir pazara açılmak ve kıtalar arası ihracat yapabilmek için globalde yer alan potansiyel müşterilerin güvenlerinin kazanılmış olması gerekiyor. Minnesota Üniversitesi’nden yapılan araştırmalar doğrultusunda insanların güvenini kazanan firmalar ile uluslararası iş ilişkilerini geliştirmek için giderek daha önemli hale geldiğini doğrulamakta.

 

İş dünyasında bu güven nasıl yaratılabilir?

Bir şirketin çalışanlarına, müşterilerine, çevreye ve insan haklarına saygı göstererek sorumlu davranmasını sağlama temelinin ötesinde, iş liderlerinin ve şirketlerin atabileceği bazı önemli adımlar vardır.

İlk olarak, yaptığınız işler, rakiplerinizden hangi noktada ayrıştığınız ve topluma nasıl katkıda bulunduğunuza dair proaktif bir yaklaşımı baz alabilirsiniz. Şeffaflık, yatırımcıların, iş ortaklarının, düzenleyicilerin, sivil toplumun ve medyanın sorumluluk veya sürdürülebilirlik iddialarını daha kolay kontrol etmesini sağlar.

Şirketler itibar yönetimi yapmak ve güven inşa etmek için önemli adımlar atabilirler. Müşterilerinin ihtiyaçlarını veya sorunlarını çözecek kalitede ürünler/hizmetler sunarak ve devamında müşteri ilişkilerini devam ettirerek bir güven oluşturabilirsiniz. Müşterileriniz nezdinde şirketinize karşı güven oluşturmak için marka sesinizin tüketiciyle ilişkilendirilebilir olmasını sağlayabilirsiniz. Böylece, özgünlüğü tüm iletişimlerinize entegre edebilirsiniz. Olumlu ve olumsuz müşteri geri bildirimlerini dikkate alarak; neyin düzeltilmesi gerektiğini görebilir ve müşterilerinizin düşüncelerine önem verdiğinizi kanıtlayabilirsiniz.

Paydaşlarınız için neler önemli?

Lokal paydaşlarınız genellikle sektörünüzün ne ölçüde büyüdüğünü ve gelecek vaat eden noktalarını ön görecek görüşlere sahiptir. Onların bakış açılarını ve endişelerini anlamak, onlarla iş yapmaya daha iyi hazırlanmanızı sağlayacaktır.

Genellikle güven algısının güçlü olduğu daha gelişmiş ülkelerde, tüketici güvenilirliğini sürdürmek ve rekabetçi bir iş piyasası oluşturmak hayati öneme sahip olabiliyor. Güvenin zayıf olduğu gelişmekte olan bölgelerde ise istihdam yaratma, yaşam kalitesini artırma ve gelecek nesiller için ekonomik refah ortamı oluşturmak daha yaygın endişeler olabiliyor. Paydaşlarınızın ne istediğini bilmeniz ve gündemlerinizi buna göre uyarlamanız son derece önemli.

 

Şeffaf olun

Potansiyel müşterilerinize ulaşma noktasında kullandığınız söylemler ve yöntemlerde iletmek istediğiniz mesajınız sunduğunuz hizmetiniz ile tutarlı olmalıdır. Uluslararası ihracat yapan bir firma olarak, vermiş olduğunuz ve yaptığınız her şeyin doğruluk ve tutarlılık açısından inceleneceğini göz önünde bulundurun. Ayrıca, mesajınızı farklı müşterilere hitap edecek şekilde değiştirirseniz, bunu ve neden bunu yaptığınız konusunda da şeffaf olmanız gerekiyor. Örneğin, ABD hedef pazarınızda potansiyel müşterilere ilettiğiniz mesaj ile Japonya’daki müşterilerinize iletmek istediğiniz mesaj lokal farklılıklardan dolayı farklılık gösterebilir.

Global pazara açılmak isteyen firmaların sınırların ötesindeki potansiyel müşterilerinin güvenlerini kazanmak dikkatli bir hazırlık gerektiriyor. Özellikle bu durum giderek globalleşen bir ekonomide her zamankinden daha önem kazanmakta.

Oya Ayanoğlu

Kaynak:

https://www.opengovpartnership.org/stories/the-business-of-trust-how-companies-can-build-credibility/

https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2016/09/19/12-ways-new-companies-can-build-brand-trust/#ae65c9c79458

https://hbr.org/2018/07/how-to-build-trust-when-working-across-borders