GLOBAL PAZARDA YERELLEŞME NEDEN ÖNEMLİ? 5 dakikada okunabilir

GLOBAL PAZARDA YERELLEŞME NEDEN ÖNEMLİ? 5 dakikada okunabilir

Globalleşme yolculuğunda, birleşme ya da satın almalarla ilerleyen firmaların önemsemesi ve uygulaması gereken en temel değer; uzun vadeli düşünmek. İki taraf arasında kültürel uyum sağlamak sanıldığından çok daha zorlu bir adım. Bilindiği üzere, kültürel değerler kalıcıdır ve bir kurumun en önemli başarı göstergeleri arasında yer alır. Kültürel uyumun yanı sıra operasyonel uyumun kapsamı da entegrasyon sürecinin hızlı ve sorunsuz şekilde ilerlemesi için son derece önem arz ediyor. Bu nedenle, standart bürokrasi ve hiyerarşi mekanizmalarını yürütmek yerine dinamik, proaktif ve değer yaratan ilkelere sadık kalarak ilerlemek, uzun süreli başarı için olmazsa olmaz!

 

Şirket birleşmelerinin ruhu kültürel uyum

Kültürel uyum, özellikle birleşme ve satın alma süreçlerinden geçen firmalar için en az gelir rakamları ya da büyüme tahminleri gibi detaylar kadar önemli bir konu. Nitekim bu tür süreçlerde başarı, uzun vadeli değerler yaratabilmek yakından ilgili. Kültürel değerler, kurumların iş yapış biçimlerinin bel kemiğini oluştururken tüm süreçlerin hızlı ve problemsiz bir şekilde entegre olmasında da yadsınamaz bir rol oynuyor.

Benzer geçmişler, ortak gelecek

Birleşme ve satın almalarda firmalar arasında sürdürebilir bir başarı yaratmak, kültürel uyumu sağlayabilmekten geçiyor. Her iki taraf özelinde, önemli birçok fırsat bu şekilde elde edilirken, firmalar arasındaki değerlerin her biri üzerinde özenle durmak ise son derece önemli. Entegrasyon sürecinin devam ettiği firmalar için benzer DNA’ya sahip olmak, benzer iş akışlarıyla karşılaşmak ve ortak bir geçmişin varlığı, söz konusu yolculuğun kolaylaşmasını sağlayabilir.

Bu süreçlerde, yerel ve bölgesel ekiplere gereksiz iş yükü oluşturmayacak optimumum özerkliğin tanınması, hızlı ve etkili eylemlerde bulunmanın önünü açabilir. Bu aşamada, küresel bir kuruluş genelinde tutarlı standartlar ve arka planda devam eden iş gereklilikleri sağlama ihtiyacı da denge unsuru olarak denklemde yerini almalı.

Dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok

Kültürel uyum yalnızca işletmeler arasındaki entegrasyon süreçlerini kolaylaştırmıyor, apayrı iş yapış biçimlerine ve kültürel kodlara sahip işletmeler arasında da köprü görevi görüyor. Bu noktada önemli olan, taraflar arasındaki dengeyi bulabilmek. Kendi pazarında oldukça başarılı olan bir firmayı değiştirmeye yönelik bir adım atmak, doğru bir hamle olmayabilir. Aksine, kapsayıcı bir küresel çerçeve oluşturmak her iki taraf için de işleri hiç olmadığı kadar kolaylaştırabilir.

Risk için yer var

Yerel kültüre bağlı kalınarak bir iş akış çerçevesi oluşturulması hemen her düzeyde liderlik ve profesyonelliği gerekli hale getirdiği gibi ortak bir girişimci ruhun ortaya konmasını da zorunlu kılıyor. Fırsatların basitçe işlenmesinden ziyade kavranması, bu tür değerleri benimsemiş ve kültürel yapıya hâkim çalışanlarla bir arada olunması ise ideal tablo olarak nitelendirilebilir.

Küresel çapta iş yapan firmalar için tipik bürokratik süreçler, hiyerarşiler ve katı kurumsal kurallar işlerin yürürlüğü için gerekli olabilir. Ancak işletmeyi karakterize eden salt kriterlerin bunlar olması da uzun vadede çok sayıda anlaşmazlığın fitilini ateşleyebilir. Dinamik, proaktif ve değer yaratan ilkelere bağlı kalınarak bir yol çizilmesinin önemi bu noktada oldukça büyük. Bu durumun, çalışanlar için basit kurallar bütününden ziyade tüm iş operasyonlarını ve süreçlerini aşan, müşterilere ve ortaklara somut değer sağlayan bir kültür olduğu ise kolayca ifade edilebilecek bir tespit.

Taraflar birbirini beslemeli

Globale açılan yolda birleşme ya da satın almalarla ilerlenmesi iş dünyasının sıkça tanık olduğu bir senaryo. Bilinmesi gereken nokta ise bu tür süreçlerin iki yönlü ilerlediği. Her iki tarafın da sahip olduğu değerler neredeyse her zaman evrimi ve yeniliği teşvik ediyor. Benzer şirket birleşmelerinde görüldüğü gibi, bölgesel kültürlerin gücü küresel bütüne katkıda bulunuyor. Tek yönlü bir iş akışından ziyade tarafların birbirini beslediği bir süreci inşa etmek işletme lehine alınacak en doğru karar olabilir.

Innogate ile rotanızı en başından çizin

İTÜ ve İTÜ ARI Teknokent’in desteğiyle geliştirilen Innogate Online, 5 hafta gibi kısa bir sürede uluslararası alanda sınırları kaldırmayı vaat ediyor. 5 haftada toplam 55 saat seminer, 17 saat birebir mentorluk oturumlarını içeren bu program sayesinde globale açılma stratejisi firesiz bir şekilde kolayca oluşturulabiliyor. Üstelik Innogate Online Connect ile de ABD’de sektörünüze has belirlenen pazar koçu ile ürün-pazar uyumundan etkin network oluşturmaya kadar çok sayıda alanda destek alabilirsiniz. Türkiye’deki iş süreçlerinizle eş zamanlı olarak yürütebileceğiniz Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı için siz de geç olmadan yerinizi alın.

 

Kaynak:

https://www.exclusive-networks.com/il/why-global-expansion-relies-on-values-that-are-close-to-home/