GLOBAL PAZARDA ZAMAN DİLİMLERİ NASIL SENKRONİZE EDİLİR? 6 dakikada okunabilir

GLOBAL PAZARDA ZAMAN DİLİMLERİ NASIL SENKRONİZE EDİLİR? 6 dakikada okunabilir

 

Günümüzde globalleşmeyle birlikte ABD gibi büyük yurt dışı pazarlarına açılabilmek, hemen her firmanın öncelikli hedefleri arasında yer almaya başladı. Zira global pazarda varlık gösterebilmek; geniş bir pazara hitap edebilmek, müşteri portföyünü çeşitlendirmek ve yatırım fırsatları elde etmekle eşdeğer. Küresel ölçekte büyük operasyonlara imza atmanın sağladığı avantajların yanı sıra firmalar özelinde yüklediği birtakım sorumluluklar da var. Bunlardan belki de en önemlisi farklı zaman dilimlerinde yer alan merkezleri koordine bir şekilde yönetebilme becerisi. Saat farklarının büyüklüğü göz önüne alındığında zaman yönetimi ilk etapta zorlu bir başlık gibi görünse de doğru planlama ve düzenleme ile zamana meydan okuyabilmek pek de zor değil! 2014 yılından bu yana İTÜ ARI Teknokent tarafından yürütülmekte olan Uluslararası Hızlandırma Programı Innogate ile firmaların global ortaklarıyla en efektif iletişimi gerçekleştirmelerinin oldukça kolay olduğunu da hatırlatalım.

Zaman yönetimi bir takım çalışması

ABD ve Türkiye arasındaki saat farkının yaklaşık olarak 9 saat olduğu göz önüne alındığında mesai saatlerinin neredeyse taban tabana zıt olduğu ifade edilebilir. İşin içine bir de dünyanın farklı bölgelerinden küresel iş ortakları dahil edildiğinde firma çalışanları arasında planlı bir görev paylaşımının ne denli önem arz ettiği açıkça görülebilir. Yerli teknoloji firmalarının en büyük destekçilerinden biri olarak sahaya çıkan Innogate’in global alandaki deneyimi ve geniş networkü ile iş ortaklarına küresel çapta stratejik bakış açısı kazandırmada baş rol oynadığını rahatlıkla söylemek mümkün.

Zaman yönetiminde emir komuta zincirinin her halkasının özenle belirlenmesi ve herkesin bilgisine açık olması fazlasıyla kritik. Denizaşırı ofiste meydana gelen bir sorunun kime iletileceği, acil durumlarda ulaşılması gereken çalışanların kimler olduğu ya da doğru isimlere ulaşılamadığı takdirde yerlerini kimin alacağı firmalar tarafından proaktif bir şekilde ele alınmalı. Bunun yanı sıra temel bir saat dilimi belirlenerek iş akışının büyük ölçüde buna uygun olarak düzenlenmesi ve mail atarken dahi tarafların hangi saatlerde ellerine ulaşacağına dek incelikli bir düşünce sisteminin oturtulması da oldukça önemli.

 

Video konferansların bel kemiği planlama

Global firmaların iş yapış biçimleri arasında vazgeçilmez bir yer tutan video konferanslar, tüm iş ortaklarına hitap etmesi açısından sabah erken saatlere ya da gece geç saatlere denk gelebiliyor. İş yoğunluğu ve saat farkına bağlı olarak dikkatsizliklerin ya da odaklanma sorunlarının yaşanması da fazlasıyla olası. Bu nedenle video konferans için gerekli planlamanın günler öncesinden yapılması ve konferansta yer alacak ekibin buna uygun olarak hazırlanması şart. Ekip içerisinde yapılacak görüntülü sohbetler için de benzer bir durum geçerli. Mümkün mertebe iki tarafı da mağdur etmeyecek şekilde belirlenecek görüşmeler için temel kurallar belirlenerek, planlamaya sadık kalınmalı.

Coğrafi uzaklık zihinsel uzaklık demek değil

Global ölçekli ve farklı coğrafyalarda ofisleri bulunan firmaların başarılı olmasının altında yatan sebeplerden en önemlilerinden biri, kilometrelerin ekip ruhunu zedelemesine müsaade etmemeleri. Çevrimiçi toplantılar yapılarak iletişimin canlı tutulması, fikir alışverişinin sürdürülmesi ve güven bağının korunması elde edilen artılardan birkaçı. Pek tabii farklı merkezlerin programlarını eşleştirmek ya da herkesi dahil edebilmek bu süreçte çok mümkün değil. En azından haftalık ya da aylık periyodlarla çevrimiçi toplantılar düzenlenmesi veya ilgili birimlerden sorumlu kişilerin katılımının sağlandığı bir ortam yaratılması söz konusu problemin önüne geçmeye yardımcı olabilir.

Doğru araçlara yatırım yapılmalı

Görüntülü sohbetler ya da çevrimiçi toplantılar, ekipleri düzenli bir ritimde bir araya getirmeye yarayan yollardan sadece bazıları. Firmalara düşense iletişim sistemlerini çeşitlendirecek ve güçlendirecek araçlara yatırım yapmaya devam etmek. Basecramp ya da Jirra gibi önemli proje yönetim sistemlerinden veya Slack gibi ekip içi iletişim platformlarından destek almak, benzer sistemlere yatırım yaparak iletişim ağını olabildiğince güçlendirmek, global alanda ellerini güçlendirmek isteyen firmalar için elzem.

Innogate ile global stratejiyi belirlemek hiç de zor değil

Zaman yönetimi, global alanda iş birliklerine imza atan firmalar için üzerinde önemli durulması gereken konu başlıklarından sadece biri. Geniş bir perspektif gerektiren bakış açısı ve çok boyutlu düşünce tarzını gerekli kılan bu alanda firmaların ilk etapta güçlük yaşamaları fazlasıyla olası. Bu noktada globale açılan yerli firmaların destekçilerinin başında gelen Uluslararası Hızlandırma Programı Innogate, deneyimli ve işinde uzman ekibinin önderliğinde firmaların yerelde ve globalde karşılaşabilecekleri her zorluk için sayısız kolaylık sunuyor. Programın Türkiye ayağındaki 8 haftalık programı süresince iş modeli kanvası, pazar analizi ve pazarlama stratejileri gibi birçok önemli konu üzerinde durulurken, 1 aylık ABD programında global sahadaki potansiyel iş ortaklarıyla en efektif iletişimin nasıl kurulacağı uygulamalı olarak gösteriliyor. Daha da önemlisi global stratejilerini belirlemede destek oluyor! Firmaların ABD’ye açılma süreçlerinde yaşayabilecekleri sancıları minimuma indiren ve birebir koçluk hizmeti sunan Innogate Uluslararası Hızlandırma Programında siz de hemen yerinizi alın!