Globalde Etkili Olan Pazarlama Uygulamaları 6 dakikada okunabilir

Globalde Etkili Olan Pazarlama Uygulamaları 6 dakikada okunabilir

Uluslararası pazarlara açılma isteği, yüksek büyüme oranına sahip çok sayıda firma için gelişim sürecinin doğal bir parçası. Dikkat edilmesi gerekense büyük potansiyel vadeden bir fırsatın yanlış bir yaklaşımla zorlu bir süreç haline gelmemesini sağlamak. Yeni bir pazarda varlık göstermeye hazırlanıyorsanız, etkili ve sonuç getiren pazarlama stratejilerine göz atmanızda ve bunları, kendi pazarlama stratejilerinize entegre etmenizde fayda var.

 

Doğru yaklaşımı bulun

Globale açılma planları, çoktan bire yaklaşım ve bire bir yaklaşım olmak üzere iki başlıkta açıklanıyor. . Çoktan bire yaklaşımda çok sayıda yeni ülkede faaliyete başlansa da operasyonlar merkezde tutulabiliyor. Bu yaklaşımın başlıca avantajları arasında hızlı ölçeklendirme yeteneği, verimli iletişim, güçlü yönetişim ve yatırım uygulamaları yer alıyor. Kendine has pazarlar içerisinde ise genel geçer nüanslara yatkın bir stille ilerlemek zor olabilir. Dahası, pazar özelinde geçerli olmayan stratejik kararlara dayalı yatırımlar sonuçsuz çıkabilir. Özetle yerel pazardaki doğrular, her pazar için geçerli olmayabilir.

Bire bir yaklaşımda ise yerelleştirilmiş bir yapı ve her pazarda bağımsız operasyonların yürütülmesi söz konusu. Bu tür stratejilerin en önemli artısı, tamamen odaklanma ile ilgili olması. Bire bir yaklaşımla mümkün hale gelen yerelleştirme ve özelleştirme düzeyi, firmanın ultra rekabetçi pazarlarda dahi çok daha hızlı ve etkin varlık göstermesine yardımcı olabilir. Bir marka stratejisinin aynı çatı altında sürdürülmesi, bütünsel ölçüm elde edilmesi ve tüm ekipleri global iş hedefleri doğrultusunda şekillendirmesi ise sanılandan çok daha büyük zorluklar verebilir.

Dengeyi bulmakta fayda var

Global arenada yeni bir pazara açılan firmaların verimlilik ve yerelleştirmeyi aynı potada eriterek, her iki dünyanın da en iyi yönlerini toplaması ve firmanın özel ihtiyaçlarına uyarlayabilmesi en doğru yol. Hibrit yaklaşımda göz önünde bulundurulması gereken üç temel pazar türü var: Önceden kurulu bir pazarda mevcut olanı genişletmek, yerleşik bir pazara yeni adım atmak ve yepyeni bir pazarda talep yaratmak. Firmaya uygun pazar türlerini belirlemek, neyi başarmak istediklerini netleştirmelerine de yardımcı olurken; sonraki adım ise eldeki fırsatlar hakkında spesifik bilgi edinmek için mevcut verilere mercek tutmak olarak öne çıkıyor.

Kitle içgörülerinden yararlanın

Global stratejik yaklaşım; firma hedeflerini, yeni pazarın durumunu, belirlenen fırsatın kapsamını ve doğasını, tüketici davranış ve beklentilerini, ilgili her birim için özelleştirilmiş taktik yürütmeyi de hesaba katmalı. Belirli bir ülkede belirli bir pazarın durumunu değerlendirmek adına dört temel gruptaki veri kaynaklarından söz edilebilir: Ana gelir eğilimleri ve beklenen büyüme görünümü, pazar büyüklüğü ve trendler, rekabetçi anlayışlar ve eğilimler, dijital pazarlamayı ya da müşterinin özel sektörünü etkileyebilecek düzenleyici kısıtlamalar ve gelişmeler.

Fırsat türünü tanımlama noktasında piyasa bilgisi kaynağı, hacmi, olgunluğu, verimliliği, rekabet gücü ve büyüme eğilimleri gibi çok sayıda veriyi incelemekte de fayda var. Verilerden elde edilen iç görüler; kilit hedef kitlelerin belirlenmesi, doğru hedeflerin tanımlanması, doğru stratejinin başlatılması ve uluslararası ölçekte performansın en üst düzeye çıkarılması adına küresel yatırım fırsatlarının kilidini açmaya imkân sağlayabilir. Pazarda belirli bir fırsatın anlaşılmasının ardından hedef kitlenin özellikle çevrimiçi ortamda nasıl davrandığı, hangi konuların en alakalı ve harekete geçirici olduğu, hangi ek faktörlere dikkat edilmesi gerektiğinin anlaşılması adına tüketici içgörü araçlarından rahatlıkla yararlanılabilir. Son olarak ise en önemli kanalların hangileri olduğunu anlamak ve en iyi taktik yaklaşımını belirlemek için dijital ekosisteme göz atmanın, performans ve tüketici içgörülerinden yararlanmanın önemi büyük.

Küresel ölçüm çerçevesi oluşturun

En iyi hazırlanmış globale açılma planları dahi ekipler arası yanlış koordinasyon ve ölçümler nedeniyle zorlu bir süreç haline gelebilir. Global içgörüler çıkarabilen, yerel performansı takip edebilen hem küresel hem de belirli bir ülke seviyesinde kritik iş sorularını yanıtlayabilen tam entegre raporlamaya yatırım yapmak bu aşamada son derece kritik. Zira; sağlam veri yakalama, ilgili tüm medya platformlarının arasından verileri entegre eden bir ardışık düzen ve sınıflandırma yönetişimi olmadan hem yerel optimizasyonu hem de küresel büyümeyi sağlamak pek mümkün değil.

Küresel bir ölçüm çerçevesi oluşturmak, ilgili ekiplere yepyeni fırsatlar yaratan ve şirket için ciddi bir rekabet avantajı sağlayan daha gelişmiş modellemeden yararlanma gücü verir. Başarılı stratejilere ilişkin bilgilerin kolayca paylaşılması; ekiplerin aynı hedef doğrultusunda çalışması ve ülkeler arası iş birliği yapılmasını da mümkün kılan bir durum.

Global başarı ulaşılabilir bir hedef

Globale açılma serüveninin yolunda gitmemesi için pek çok yol var ancak potansiyel risklerin azaltılması hiç zor değil. Öncelik ise hedef kitleye, veriye dayalı bir yaklaşımla ulaşmak. Ek olarak ortak bir global hedefler kümesi oluşturulması, veri içgörüleri ile eldeki pazar fırsatlarının analiz edilmesi, hedef pazarlara öncelik verilmesi ve ülkedeki kilit kitlelerin belirlenmesi, performansın yerel ve global olarak izlenmesi, ekipler arasında içgörülerin paylaşılması için küresel bir ölçüm çerçevesi oluşturmak da başarılı bir globale açılma sürecinin olmazsa olmazları.

Globale açılmaya hazır mısınız?

Görüldüğü üzere globale açılmak sanılanın aksine yalnızca uluslararası pazarları hedeflemek ve bu alanda yatırım yapmaktan ibaret değil. Hedef pazarın şartlarına uyum sağlamak, yerel pazarla samimi bir bağ kurmak ve etkin pazarlama stratejilerinden yararlanmak şart. Uluslararası pazarlara zihninizde soru işareti olmadan giriş yapmak için akla gelen ilk tercihten, Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı’ndan destek alabilirsiniz. Innogate Online ve Innogate Online Connect süreçlerinin sonunda “Globale açılmaya gerçekten hazır mısınız” sorusuna verilecek tek bir yanıt var: “Kesinlikle!” Globalde yazacağınız başarı hikayesi için şimdiden Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı’nda yerinizi alın!

 

Kaynak:

https://www.wpromote.com/blog/digital-marketing/global-expansion-marketing