Globale Açılma Stratejisi 101 6 dakikada okunabilir

Globale Açılma Stratejisi 101 6 dakikada okunabilir

2020 yılının ortalarında, küresel genişleme fikri birçok kişi için düşünülmeyen bir seçenekti. Sınırların kapanması, havayolu ulaşımının durma noktasına gelmesi ve küresel tedarik zincirindeki sorunlarla birlikte küreselleşmenin gerileyeceği öngörülebilirdi. Ancak, pandeminin etkisinde geçen bir buçuk yılda iş dünyası yeni normları buldu ve dönüşmeyi başardı. Şimdi ise şirketlerin gelir akışlarını çeşitlendirme ihtiyaçları çok daha belirgin bir hale geldi. Bu yolda en önemli strateji ise globale açılmak ve küresel pazarlara merhaba demek!

 

Artıları bir kenara yazın

Globale açılma stratejisi doğru bir şekilde planlandığında yüksek kâr, artan marka bilinirliği ve daha büyük pazar payı anlamına geliyor. Bu noktada en önemli avantaj ise uluslararası müşteri tabanının büyümesi. Hedef kitlenin genişletilmesi, şirketlerin aynı müşteri için rekabet eden rakiplerle doymuş iç pazar dışında bir alanda varlık göstermesine olanak tanıyor. Ek olarak yerel dile ve geleneklere hâkim, global bakış açısına sahip çalışanların yer aldığı yetenek havuzuna erişim de globale açılmanın en kayda değer artılarından bir tanesi.

Globale açılırken birçok firmanın motivasyonlarından bir diğeri de üretim maliyetlerini iyileştirmek ve iş yapış biçimlerini bütçe dostu bir perspektife göre düzenlemek. Global pazarda seçilecek rota ise bu anlamda altın değerinde. Üstelik, dünyanın dört bir yanında hükümetler, yabancı işletmelerin yatırımını çekmek adına cömert teşvikler sunuyor. Bu anlamda hibe, sübvansiyon veya vergi teşviki alma gibi avantajlar globale açılma stratejisinde mutlaka değerlendirilmeli.

Globalde rota nasıl çizilmeli?

Globale açılırken doğru rotanın neresi olacağı ilk aşamada netleşmesi gereken kararlardan. Pazarın, şirketin sunacağı hizmet ya da ürün için ideal olup olmadığı ve bunlara uyumu, ülkeye girişteki bürokratik süreç, ülkede faaliyet göstermek için gerekli vergi ve ticari düzenlemelerin varlığı gibi noktalar, göz önünde bulundurulması gereken başlıca kriterler. Firmanın ihtiyaçlarına ve hizmetlerine en uygun ülkeyi seçebilmesi adına derinlemesine araştırma veya üçüncü taraf bir danışman şart.

Yola doğru ortakla çıkın

Firmaların, globalleşme sürecinden zorlandıkları konuların başında yeni pazarda ürün ya da hizmetlerine yönelik talebi yönlendirebilmek için yerel kültür anlayışına sahip olmamak ve ihtiyaç duyulan yeteneklere nereden ulaşılacağını bilmemek geliyor. Yeni para birimi üzerinden iş yapmak, insan kaynakları mevzuatına uyum ya da vergi düzenlemelerine kadar çok sayıda başlık da şirketlerin ilk etapta başını ağrıtan konulardan. Olası bir yanlış adımı engellemek adına yeni pazara girerken birlikte çalışılabilecek ortaklar bulmak işleri hiç olmadığı kadar kolaylaştırabilir. Globale açılırken, profesyonel bir kurumdan destek almak iş düzenlemelerine hakimiyet, yerel yetenekleri işe alma ve yerel kültürleri anlamaya yardımcı olacak beceri ve kaynaklara erişim sağlayabilir.

 Açık bir strateji benimseyin

Bir sonraki aşama ise ürün veya hizmetin global arenada nasıl karşılanacağı ve hedef kitledeki algısı kapsamlı bir pazar araştırması yapmak, potansiyel talebi ve ihtiyacı öğrenmek, ürün veya hizmetin pazarda nereye uyacağını belirlemek bu aşamada olmazsa olmaz. Bu çerçevede, oluşturulacak net bir strateji de değişen pazarlarda markanın kendini yeniden tanımlamasına yardımcı olabilir. Söz konusu düzenleme, potansiyel müşterilerin markanın kimliğine ve neler sunabileceğine vakıf olmalarının da anahtarı.

Proaktif düşünün

Globale açılan firmaların en sık yaptıkları hatalardan biri, iç pazarda yaptıkları gibi tepkisel bir şekilde çalışabileceklerine inanmak. Krizler ortaya çıktıkça tepki vermek ve gelecekteki zorlukları öngörebilmek adına esneklik ya da strateji geliştirmemek, iyi tanıdıkları ve değişimlere hızlı tepki verebildikleri pazarda işe yararsa da global çapta pek geçerliliği olan bir anlayış değil. Aksine her krizde yalpalamak ve gereksiz riskler almak gibi sonuçlar doğurabilir.

Bunun yerine, firmaların uzun vadeli bir strateji planlaması ve pazarda karşılaşabilecekleri değişiklikleri erkenden tahmin etmesi son derece önemli. Eylem planları geliştirmek ve globale açılma stratejisinin bütünlüğünü ve başarısını korumak için proaktif adımlar atmak da uluslararası alanda başarının sırlarından.

İşe yeniden yatırım yapın

Globale açılarak elde edilen gelire, kazanımlara yeniden yatırım yapma fırsatı olarak bakmakta fayda var. Piyasaya yeniden yatırım yapmak veya globale açılma sürecini finanse etmek için kullanılan tutarların kademeli bir etki yarattığı yorumu yapılabilir. Nitekim genişletilen her pazar, ek genişlemeleri finanse etmeye destek olabilir. Globalde başarı hikayelerinin çoğunda bu stratejinin izi var!

Yalın bir yaklaşımla hareket edin

Uluslararası pazarlara yalın bir yaklaşımla girmek, firmalara hızlı bir şekilde başarısız olma esnekliği sunuyor. Neyin işe yarayıp neyin yaramadığı hızlı bir şekilde öğrenilirken, pazarın ritmine uygun ani düzenlemeler yapılabiliyor. Yerel çalışanların yeni pazara en iyi şekilde uyum sağlaması ve ürün ya da hizmetin yeniden değerlendirilerek gerektiğinde ince ayarlamalar yapılabilmesi de yalın bir yaklaşımın artıları olarak göze çarpıyor.

Innogate ile her şey yolunda!

Global bir pazarda yeni bir tüzel kişilik oluşturmak karmaşık ve zaman alıcı bir süreç olabilir. Globale açılmadan önce yeni pazarın ekonomik politik iklimi ile şirketin ihtiyaçlarını ve ülkenin ticari düzenlemelerini tam olarak anlamak fazlasıyla önemli. Zira yanlış atılan bir adım para cezalarına, gecikmelere, şirket itibarının ve kârlılığın düşmesine sebebiyet verebilir. Ancak, globale açılma sürecinin en başından planlanması ve olası problemlere karşı etkin çözüm önerileri ile Innogate yanınızda. Globalde yazacağınız başarı hikayesi için globale açılma stratejisinden ürün-pazar uyumuna; güncel pazar koşullarından network oluşturmaya kadar birçok aşamada sayısız avantaj vaat eden Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı’nda mutlaka yerinizi alın!

 

Kaynak:

https://elementsgs.com/global-expansion-strategy/

https://www.thepayrolledge.com/blog/5-global-expansion-strategies-to-consider