GLOBALE AÇILMAK NEDEN BİR “CHALLENGE”? 6 dakikada okunabilir

GLOBALE AÇILMAK NEDEN BİR “CHALLENGE”? 6 dakikada okunabilir

Globalleşmek, çok sayıda değişkeni hesap ederek planlanması ve hazırlanılması gereken zorlu bir süreç, hatta bir “challenge”. Uluslararası pazarda varlık gösterirken ölçeklendirme, kültür, deneyim, iletişim, ürün-pazar uyumu, iş modeli gibi birçok başlığın üzerinde özenle durmakta fayda var.

 

Globale açılma konusunda yeterince tecrübeli misiniz?

Firmanız iç pazarda belirli bir başarı düzeyine ulaşmış, hatta ülke sınırları dışına hizmet veriyor dahi olabilir. Nitekim USForex tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelere ilişkin olarak gerçekleştirilen bir araştırma, küçük işletmelerin yüzde 58’inin mevcut durumda dünyanın farklı bölgelerinden müşterilere sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bu çıktının, global bir strateji geliştirmek adına önemli bir veri olduğu şüphesiz, sınırlı deneyimden ne kadar şey öğrendiğiniz ise detaylı bir değerlendirmeyi ve kapsamlı bir planı gerekli kılıyor.

Ölçeklendirmede ustalık şart

Birçok işletme, ülke sınırlarını aşmaya başladığında globale açılmanın düşünüldüğünden daha zor olduğunu fark ediyor. Birçok pazara odaklanmaya çalışırken, pazara giriş stratejisi oldukça karmaşık bir hal alabiliyor. Zira bir pazardan bir öğrenim kazanıp, bunu başka bir pazara adapte edebilmek pek de kolay değil. Bunun yerine aynı anda birden fazla pazarı anlamak ve farklı pazarlara göre farklı stratejiler geliştirmek son derece önemli.

Düşünme şeklinizi değiştirin

Genel kanının aksine globale açılırken mücadele edeceğiniz en büyük konu başlığı etnosentrizm. Daha açık bir ifadeyle, kendinizi yerel düşünce şekliniz içerisinde konumlamak ve diğer kültürleri bu perspektiften değerlendirmek. Dünyanın her yerinde, bilinmesi gereken birçok yerel ve farklı gerçeklikler, normlar ve ögeler var. Globalleşme sürecinde, hizmet sunduğunuz ana pazar gibi diğer ülkelerde de benzer bir ekosistem olduğunu düşünmeniz doğal. Ancak bu, planlamanız için yanlış adım! Bu nedenle, hedefiniz globale açılmaksa farklı pazarlardaki müşteriler için yerel işleyişi anlamak ve düşünce şeklinizi buna göre değiştirmek zorundasınız.

Globale açılmak için adım adım ilerleyin

Hedefinizde yerel pazarlarla ilgili kültürel nüansları gerçekten anlamak ve kendinize buna adapte etmek için kademeli bir şekilde ilerlemek önemli. Bu yolda atabileceğiniz en iyi adım ise bildiğinizden çok farklı olan tek bir yerel pazar hakkında mümkün olduğunca çok şey öğrenmeye karar vermek. Bunu yaptığınızda, yerel gerçekliğin küresel varsayılanı oluşturmadığını net bir şekilde görebilirsiniz. Böylece, henüz başlangıç ​​noktasında birden fazla yerel kültürün var olduğunu ve bu varlığın kendi içinde farklılaştığını anlama gücüne erişirsiniz.

Dersinize iyi çalışın: Kültür 101

Kültür, en basit şekilde bir halkın yaşam biçimi olarak tanımlanabilir. Globalleşme sürecinde, kültürün yalnızca ülkeden ülkeye değil bir ülkedeki demografik gruplar arasında da farklılık gösterdiğini bilmek şart. Ayrıca nesiller, farklı sosyoekonomik gruplar ve hatta cinsiyetler arasında çeşitli kültürel değerler ve normlar olabilir. Birçok şirket, demografik olarak tanımlanmış hedef grubun dışında bulunan etnik ürünlere olan talebi göz ardı ediyor. Buna örnek olarak, ABD’de banliyöde yaşayan beyaz erkeklerin hip-hop müziğine olan talebin yüzde 70’inden fazlasını oluşturması verilebilir. Etnik tercihlere bağlı varsayımlara güvenmekten ziyade gruplar arasındaki talebin gerçek doğasını anlamak başarının gizli formüllerinden biri. Özellikle giderek çeşitli kültürlerin bir karışımı haline gelen büyük metropol alanlarda bu formüle başvurmak olmazsa olmaz.

Kültürel kodlara vakıf olduğunuzdan emin olun

Başarılı kültürlerarası pazarlama, birkaç anahtar değişkenin derinlemesine analizini gerekiyor. Örneğin; farklı kültürler, doğrudan ya da dolaylı, rasyonel ya da duygusal pazarlama mesajlarına karşı duyarlılıkları bakımından farklılık gösterebiliyor. Almanya’da ya da ABD’de yaşayan insanlar, destekleyici bilgiler içeren mesajlara daha iyi yanıt verirken; Fransa ya da İtalya’daki kişiler ise yaratıcı mesajlara ve konuşmaları daha etkili bulur. Tüketicilerin fiyat ve garantiyle ilgili bilgilere olan yaklaşımları bile değişkenlik gösterebiliyor. Kore’deki markalar iletişimde fiyat bilgisine vurgu yapılırken; Japonya’da ise fiyat pek öne çıkarılmayan bir nokta.

Hedef kitlenizdeki kişiler ne istiyor?

Kültürel kodların, satın alma davranışlarına etkisi karşı koyulamaz bir gerçek. Globale açılmak isteyen firmalara düşen görev ise tüketiciyi ve pazar dinamiklerini doğru okuyup, bu doğrultuda bir rota ve plan belirlemek.

Global serüvende Innogate yanınızda!

Globale açılmak, görünmeyen birçok faktörü de hesap etmeyi gerektiren challenge’larla dolu, heyecan verici bir süreç. Bu süreçte uluslararası pazarlardaki küresel müşterileriniz; dil, ihtiyaçlar, alışkanlıklar, tercihler, satın alma kapasiteleri, tüketim kalıpları ve daha fazlasını en iyi şekilde analiz etmenizi bekliyor. Globalleşirken yere sağlam adımlarla basmak Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı ile hiç olmadığı kadar kolay. Innogate Online ile açılmak istediğiniz pazara dair kapsamlı bir içgörü edinebilir ve stratejinizi rahatlıkla belirleyebilirsiniz. Innogate Online Connect ile de potansiyel müşteri ve partnerlerinize yönelik network oluşturmak mümkün. Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı ile nasıl bir fark yaratabileceğinizi görmek için bize ulaşın!

 

Kaynak:

https://localizejs.com/articles/why-global-expansion-is-so-challenging/

https://ladder.io/blog/global-small-business