GLOBALLEŞMENİN ŞİRKETLERE SAĞLADIĞI FAYDALAR 4 dakikada okunabilir

GLOBALLEŞMENİN ŞİRKETLERE SAĞLADIĞI FAYDALAR 4 dakikada okunabilir

İletişim ve teknoloji olanaklarının artmasıyla yaşadığımız hayat da hızla değişmeye başladı. Geniş olanaklar hepimizi birbirimizin hayatından haberdar olmasını sağlıyor. Hayatımızın merkezi haline getirdiğimiz cep telefonlarımız, teknolojiye ve küresel ortama ulaşmamızı sağlayan en yakın aygıtlarımız. Etkileşimin bu denli yüksek olduğu bir ortam, şirketlerin müşterileriyle kolayca iletişime geçebilmesine yardımcı oluyor.

Küreselleşme ya da globalleşme, geniş ve değişimlere açık bir tanımdır. Siyasal, ekonomik, kültürel ve teknolojik alandaki yenilikleri ulusların ötesine taşır. İş dünyasını hareketlendirir, küresel ölçekli para akışını hızlandırır. Günümüz iş dünyasındaki rekabet, şirketlerin kendilerini farklı şekillerde görünür kılmasını zorunlu kılıyor. Rekabet ortamında var olabilmek ise şirketlerin gücünden ve networkünden geçiyor.

Küreselleşmenin olumlu ve olumsuz yönleri var. Ülkelerin küreselleşmesinde yapılacak şey konumlamaya göre değişiyor. Amaçlar, iş hedefleri, pazarı kestirebilmek, ürün ve hizmet sunabilmek karmaşık bir hal alabiliyor. Küreselleşme sürecinde şirketler için en önemli süreç işletmeler arasında ilişkilerin gelişmesidir. Üretim yapan şirketler dünya ortamında birbirleriyle bütünleşme içine girerler, ekonomik ve teknolojik anlamda bir alan oluştururlar.

 

Küreselleşme dediğimiz kavram şirketlere çok farklı fırsatlar sunarken, aynı zaman riskleri de beraberinde getiriyor. Üretim faaliyetlerinin dünya ölçeğine duyurulmasını, dağıtım ve tüketim olanaklarının yaygınlaşmasına sebep olur. Şirketlerin ticaret hacmi büyürken yabancı sermaye yatırımları artış gösterir. Küreselleşme devletler ve milletlerarası iletişimi kuvvetlendirirken şirketinizin daha çok tanınmasına yardımcı olur. Küresel fırsatların yanında riskler de var demiştik. Bunlar çevresel belirsizlikler, adapte olma sorunları ve pazarı tanımamaktan kaynaklanır. Değişen çevre koşullarına ve kitleye adapte olmak zor ve maliyetlidir. Global hayatın getirdiği belirsizlikler şirketi negatif yönde etkileyebilir.

Geleneksel yöntemlerle bir pazarın demografik özelliklerini bilmek için o pazarı derinlemesine araştırmak gerekiyordu. Bugün küresel efektler hayatımıza öyle bir işledi ki, ulaşılabilirlik uçsuz bucaksız oldu ve gereksiz maliyetler ortadan kalktı. Uluslararası Hızlandırma Programı Innogate, tam da bu noktada şirketlerin koçluğunu üstleniyor.  Bilinmeyen pazar ve müşteri dinamiklerini araştırıyor ve geniş ölçekli destek sağlıyor. Innogate, Türkiye ve ABD’den alanında uzman mentorlarla çalışırken, markaların networküne de büyük katkı sunuyor. Innogate, teknoloji firmalarına uluslararası pazara açılma konusunda verdiği eşsiz eğitim ile pazar bilinmezliğini ortadan kaldırarak riskleri en aza indiriyor.  Innogate’e katılan firmalar büyük bir sinerji içerisinde birbirini destekliyor.

Şirketler küreselleşmenin nimetlerinden faydalanmalı, küreselleşmenin sorunlarını atlatabilmek için hızlı davranmalı ve iletişime açık olmalıdır. Yaratıcı, farklı ve yeni fikirlerin açık olduğu topluma bunları doğru yansıtabilmek ve varlığınızı ispatlamak için hemen harekete geçmeli. Globalleşen dünyada markanızı öne çıkaracak birçok fırsat var. Dünya ekonomisi bütünleşiyor, kar marjı yüksek pazarlarda satışlar artıyor. Şirketlerin global marka olarak dünya pazarında yer almaları ülkelerin ekonomik büyümelerine de katkı sunuyor. Uluslararası Hızlandırma Programı Innogate ürünü satışa hazır olan teknoloji firmalarının global iş yapış biçimlerini öğrenmeleri, uluslararası pazarda satış yapmaları ve iş ortaklıkları kurmalarını sağlıyor. Firmalara bizim bağlantılarımıza erişme imkanı sağladığımız için, firmalar çok hızlı bir şekilde ulaşması gereken insanlara ulaşmış oluyor.