GLOKAL (GLOCAL) NEDİR?  4 dakikada okunabilir

GLOKAL (GLOCAL) NEDİR?  4 dakikada okunabilir

İngilizce’de küresel (global) ve local (yerel) kelimelerinin birleşiminden oluşan glokal (glocal); her pazarın hedef kitlesine uygun küresel bir ürün yapma ve pazarlama stratejisini ifade ediyor. Markanın özünü riske atmadan nasıl bir yol haritası ile ilerleneceği ise asıl soru işaretini oluşturuyor. Glokal nedir, nasıl gerçekleştirilir? Yanıt yeni yazımızda.

Bir Ürün Nasıl Glokal Hale Getirilir?

Ürünlerini global ölçekte tanıtmak isteyen markalar glokal kavramına oldukça aşina. Esas nokta ise ürünün global karakterini korurken, hedef ülkenin pazarında anlaşılması ve oturması adına yerel unsurları da sürece dahil edebilmek. Bu küyerelleşme uygulamaları sayesinde potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarına ve kültürel değerlerine uyumlu bir strateji yürütmek oldukça kolaylaşabilir. Pazarlama departmanının kavrama nasıl yaklaştığı da bu noktada büyük önem taşıyor.

 

 

Yerel İhtiyaçlara Uyum Sağlayın

Öncelikle bir ürünü glokal hale getirmek için yerel alıcının ihtiyaçlarına uyacak şekilde dizayn edilmesi gerekiyor. Marka ve ürün hedef kitleye uygun olarak şekillendirilirken göz önünde tutulması gereken 3 başlık var: Kültür, idealler ve alışkanlıklar. Ürün ya da hizmet bu yolla potansiyel müşterilere tanıdık gelecek ve onların alışkanlıkları arasına daha kolay bir şekilde dahil olacaktır.

Pazarlama Stratejinizi Oluşturun

Markanın sunduğu ürün ya da hizmetler çerçevesinde oluşturulan pazarlama stratejisinin yerel pazara adapte edilmesi de en önemli noktalardan biri. Hedef pazardaki potansiyel tüketicilere has bir dil kullanmak, küyerelleşme stratejileri bağlamında olmazsa olmaz unsurlardan sayılabilir. Mümkünse her kültürel grup için kullanılan kelimeler, resimler ve hatta iletişim kanalları dikkatli bir şekilde seçilmeli ve tüketicilerin yapı ve alışkanlıklarına uygun olarak şekillendirilmeli.

Tercüme Etmeyin, Yerelleştirin

Globale açılan firmaların, küresel boyutta iş yapmalarının yollarından bir tanesi de sundukları ürün ya da hizmetlerin etrafındaki tüm metinsel içeriği yerelleştirebilmeleri. Elbette, burada salt bir tercümeden ziyade yerel kitleye aşina olan dil uzmanlarının söz konusu metinleri kültürel özelliklere, ideallere ve nüanslara uygun olarak yerelleştirmesi oldukça değerli.

Teknolojiden Faydalanın

Globale açılan firmaların yazacakları başarı hikayelerinde hiç şüphe yok ki teknoloji ana oyunculardan. Ürün ya da hizmetten bağımsız olarak, pazarlama alanında kullanılan güncel izleme ve yönetme uygulamaları da hayat kurtarıcı olabilir. Dünya çapında rüştünü ispat etmiş araçlar ve kayıt sistemleri, günlük iş akışlarında glokal strateji izlemelerini ve uygulamalarını esasa uygun olarak yürütülebilmeniz için destek olacaktır.

 

 

Global ve Yerel Arasındaki Köprünüz Innogate!

Başarılı bir glokalleşme süreci; global bir ürünün yerel pazarda rahatlıkla benimsenmesi ve kullanılmasıyla yakından ilişkili. Özellikle pazarlama ekibinin, söz konusu ürün ya da hizmetleri belirli kültürel kodlara uygun olarak tanıtabilmesi, dahası pazarda kalıcı hale getirebilmesi yereli tanımak ve buna uygun olarak bir strateji belirlemekle mümkün.

Global ve yerel arasındaki köprünüz Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı, sunduğu kapsamlı programla her aşamada yanınızda! Nitekim Innogate Online ile globale açılma stratejinizi daha en başından detaylı bir şekilde planlayabilir, yerel pazarda ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü enstrümana ilk elden ulaşabilirsiniz. Innogate Online Connect kapsamında da potansiyel iş ortaklarınıza rahatlıkla ulaşabilir, yerel kontaklarla doğrudan bir network oluşturabilirsiniz. Siz de Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı’nda mutlaka yerinizi alın!

Kaynak:

https://commit-global.com/what-is-glocal/