Innogate UK Programı

Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı olarak; ülkemizin ekonomik kalkınmasının teknoloji ile var olacağına inanıyor ve Türkiye’deki firmaların ihracat geliri elde etmesini sağlayacak online globalleşme programımız ile firmalarımızın uluslararası bağlantılara erişim, yeni pazarlara açılma, iş modeli ve stratejisi geliştirme fırsatlarını dedike bir ekip kolaylaştırıcılığında 360 derece bir içerik ile sunuyoruz.

 

Sınırları Kaldırmayı Vadediyoruz!

 

Innogate UK ile 2 aşamada globalleşme süreçlerine entegrasyonu sağladığımız firmalarımız için en önemli katkımızın ihracatta sınırları kaldırmak olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle iki aşamalı Innogate programının ilk adımında yeni bir pazara açılma aşamasında strateji belirleme ve hazırlık sürecinize destek oluyor; ikinci adımında iset İngiltere’ye açılmaya hazır olan firmanıza potansiyel müşteri ve partnerlere ulaşmanın anahtarını sunuyoruz.

Program toplamda 6 hafta sürecek olup, ilk aşaması olan TR ayağı 4 farklı temadan oluşmaktadır. Her hafta için belirlenen temalar şunlardır; GTM

Narrative Creation, GTM Assets / Channel Creation, Test & Learn – First Iterations, Test & Learn – Optimizations.

İkinci aşama ise 2 hafta sürecek UK Market Discovery’dir. Bu aşamada seçilen firmalar İngiltere’ye seyahat ederek potansiyel yatırımcı, müşteri ve partnerler ile bir araya gelecektir.

1. Hafta Tema: Pazara Giriş Hikayesi Yaratma Temel Oturumlar Büyümenin Temeli ve Küreselleşme Aşaması
*Açılış Konuşması ve Programa Genel Bakış
*NBT Growth Sprints Oryantasyon & Growth Sessions Detayları
**Growth Session - Büyüme Odaklı Pazarlama Stratejisi
* Değer Önerisinin Global Pazarlara Uyarlanması: Müşteri içgörüsü kazanma ve rekabet analizi
*Global Pazar için Tedarik Zincirinin Yenilenmesi: Global pazarlarda büyümek için çevrimiçi ve çevrimdışı stratejilerin entegrasyonu ve organizasyonel roller & yetenekler
*Büyüme Odaklı bir Anlatı Oluşturma
*Mezunlar Paneli: INNOGATE'e Giriş
Keynotes *İş Modeli Kanvas Anlayışı
*Küresel Satış Ekibinizi ve Stratejinizi Nasıl Kurarsınız?
Hafta 2 Tema: Pazara Giriş için Varlık / Kanal Oluşturma
Temel Oturumlar Büyümenin Temeli ve Küreselleşme Aşaması *Growth Session - Marka farkındalığı Yaratma ve Potansiyel Müşteri Elde Etme
- İçerik Pazarlaması (SEO/ASO)
- Sosyal Medya Pazarlaması
- Ücretli (Paid) Medya (Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, Linkedin Ads, Twitter Ads, TikTok Ads, Quora Ads, Reddit Ads, Pinterest Ads)
- Kazanılmış (Earned) Medya Pazarlaması
*Ideal Pitch Dech According to Narrative
*Oluşturduğunuz Anlatı ile Paralel bir Pitch Deck Oluşturma
*Büyüme Odaklı Anlatılarınız için Potansiyel Müşteri Listesi ve go-to-market Planı Oluşturma
Keynotes *Champion's Pitch Decks
*Yeni bir pazara nasıl başarılı bir şekilde girersiniz?
Hafta 3 Theme: Test & Learn - First Iterations Temel Oturumlar İngiltere Pazarı İçin İlk Testler ve İterasyonlar
*Growth Session - Müşteri Etkileşimi Yaratma ve Dönüşüm
- Dijital Pazarlama Kanalları ile Marka Farkındalığı Yaratma ve Potansiyel Müşteri Elde Etme
- CRO (Dönüşüm Oranı Optimizasyonu)
- Web Sitesi Etkileşimi
- Uygulama Etkileşimi
*Globalde Büyümek için Finansman Bulma: Değerleme ve Yatırımcı İlişkileri
Keynotes *Satış Funnel Örnekleri
*Kurumsal Firmalarla Etkileşimin Artırılması: Özellikle Birleşik Krallık'ta büyük ölçekli müşteriler tarafından nasıl fark edilirsiniz ve satışları nasıl geliştirirsiniz?
*Yatırımcı Bakış Açısı ve Durum Tespiti
Hafta 4 Theme: Test & Learn - Optimizations Temel Oturumlar İngiltere Pazarı İçin İlk Testler ve İterasyonlar *Growth Session - Satış Kapatma ve Pipeline Yönetimi
- Email Pazarlaması
- Satış ve Pazarlama Otomasyonları
- CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi)
*Growth Session - Mevcut Müşteriyi Elde Tutma ve Müşteri Sadakati Yaratma + Büyüme Odaklı Pazarlama Faaliyetlerinin Yönetimi & Optimizasyonu
- Dijital Pazarlama Kanalları Aracılığı İle Müşterileri Elde Tutma
- Müşteri Yaşam Döngüsü Yönetimi
- Satış ve Pazarlama Raporları
Keynotes *Satış korkunuzu nasıl yenersiniz?
*İngiltere Medyasında Nasıl Yer Bulursunuz?
Hafta 5 İngiltere Pazar Keşfi *Günlük Toplantılar
*Katılımcı Şirketlerin Hedefi: 6-8 Yüzyüze Görüşme
*İterasyonlar Hakkında Ofis Saati

Roundtables
*Londra'da Nasıl Büyürsün?
*İngiltere'de Nasıl Fon Sağlarsın?
*İngiltere Marketinde Nasıl Başarı Elde Edersin?
*İngiltere'deki Şirketlerle Nasıl Nasıl Çalışırsın?
*İlgiltere'ye Yerleşirken Dikkat Edilmesi Gerekenler
2. HAFTA 1. HAFTA 3. HAFTA 4. HAFTA 5.-6. HAFTA