İtü Arı Teknokent

İTÜ ARI Teknokent’in temel hedefi, Türkiye’nin AR-GE ve inovasyona dayalı teknolojik altyapısını güçlendirmektir.

 

Günümüzde küresel rekabet edebilirliğin tek yolu AR-GE ve inovasyondan geçmektedir. Dolayısıyla İTÜ ARI Teknokent, toplumda “AR-GE, İnovasyon ve Girişimcilik Kültürü”nün oluşturulmasını asli görevi olarak kabul etmektedir. İTÜ ARI Teknokent’te, teknoloji tabanlı bilgi ve know-how paylaşımının artmasıyla doğan sinerji, başarı oranı yüksek projelere katkıda bulunmakta; tüm bunların sonucu olarak da nitelikli iş gücüne istihdam yaratılmaktadır.

 

Diğer bir deyişle İTÜ ARI Teknokent, ulusal teknolojik altyapıyı güçlendirmek amacıyla Türkiye’de ve İstanbul’da AR-GE ve inovasyon aktivitelerinin odak noktası olmayı; İTÜ’nün akademik bilgi birikimi ile AR-GE şirketlerinin bileşiminden doğan sinerjiyi desteklemeyi, geliştirmeyi ve doğru kanallara yönlendirmeyi hedeflemektedir.