İTÜ GATE FİRMALARINA SORDUK: ABD VE TÜRKİYE ARASINDA İŞ YAPIŞ AÇISINDAN FARKLILIKLAR NELER? 1 dakikada okunabilir

İTÜ GATE FİRMALARINA SORDUK: ABD VE TÜRKİYE ARASINDA İŞ YAPIŞ AÇISINDAN FARKLILIKLAR NELER? 1 dakikada okunabilir

Yabancı bir pazara girerken akla gelen ilk zorlukların başında farklı pazar dinamiklerine uyum, güvenilir bir iş çevresi ve başarılı bir strateji ihtiyacı gibi zorluklar gelir. Bunların birçoğunu önceden görmek çok zordur, bu sebeple bizzat yaşanıp görülmesi gereken tecrübelerdir. Bir şirketi uluslararası yapan da bu tecrübeyi edinmek, zorlukların üstesinden gelmek konusundaki kararlılığı ve hızıdır.

Ancak insanın olduğu her noktada olduğu gibi yurt dışına açılırken de mutlaka psikolojik ve duygusal etkenler de giriyor. Farklı bir kültüre alışmanın zorluğu bir yana, özlem duygusu da zamanla kendini hissettirmeye başlıyor.

ABD’de 3 haftayı geride bırakan firmalarımız da şimdiden ABD’de iş yapış şekillerinin farkları ve özlem konusunda tecrübe edinmeye başladılar. Biz de onlara bu tecrübelerini sorduk: