KÜRESEL ÖLÇEKTE MARKA TUTARLILIĞINA ULAŞMAK İÇİN 5 ADIM 5 dakikada okunabilir

KÜRESEL ÖLÇEKTE MARKA TUTARLILIĞINA ULAŞMAK İÇİN 5 ADIM 5 dakikada okunabilir

Günümüzün hızla küreselleşen dünyasında zirvede yer almak isteyen her markanın öncelikli hedefini düşündüğümüzde karşımıza marka tutarlılığı kavramı çıkıyor. Küresel markaların yüzde 80’inden fazlası ise bu tutarlılığı yakalama konusunda anahtarı “müşteri güveni”nde buluyor. Bir markayı sınırların ötesine geçirip marka tutarlılığını sağlamak öncelikli olarak marka terminolojisi aracılığıyla mümkün oluyor. Bugün terminoloji yönetimi; kurumsal terminolojiyi tanımlama, yerelleştirme, onaylama ve merkezileştirmeye yardımcı olan bir metodoloji olarak kabul edilebilir. Marka özelindeki bu terminolojinin tutarlılığı ve sektörel uyumluluğuna giden adımlara ayak uydurmak, başarının da kapısını aralıyor. Bu noktada, “markaların dünya çapında tutarlılık, uyumluluk ve tanınırlığı için hangi yolları izlemesi gerek?” sorusu sorulduğunda da karşımıza 5 cevap çıkıyor:

 

 

Adım 1: Şartlarınızı Analiz Edin

Bir markanın doğru stratejiyle ilerlemesi için ürün adı, sektör terimleri ya da tercüme edilemeyen kelimelerin belirlenmesi ve mevcut analizleri büyük önem teşkil ediyor. Bunların belirlenmesinin ardından oluşturulan mevcut terminoloji de doğru analizi gerçekleştirmeyi kolaylaştırıyor.  Analizlerin ardından markanın küresel tutarlılığını sağlamak da yapılan dilbilimsel analizler sonucunda elde ediliyor. Mevcut analizlerin başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından uzman isimlerin oluşturduğu doğru yönergeler, bu sürecin kılavuzu oluyor.

Adım 2: Şartlarınızı Oluşturun

Mevcut bir terim tabanının olmaması marka varlıklarını oluşturmanın önünde bir engel olarak görülse de çözülmesi imkânsız olmayan durumlar arasında yer alıyor. Marka ve bulunduğu sektöre uygun oluşturulan terminoloji, öncelikli olarak o markanın kullanıcı ara yüzü geliştiricileri, pazarlama çalışanları, satın alma personeli ve metin yazarları için yol gösterici oluyor. Mevcut terminoloji ne kadar geniş bir kapsama sahip olursa, markanın başarısı için de o denli belirleyici oluyor. Bu noktada terminolojinin güçlü varlığı, markanın tüm pazarlama kanallarında iletmek istediği mesajların bir kılavuzu görevini üstleniyor.

Adım 3: Terim Tabanınız için Hedef Terimlerinizi Toplayın

Marka için anahtar terimlerin bulunması, iş sürecine uygun hedeflerin belirlenmesiyle bu anahtar terimlerin yerelleştirilmesi aşamasında gerekli birimlerin de işini kolaylaştırarak zaman ve kaynak tasarrufunu mümkün kılıyor. Tüm bu adımların doğru bir biçimde sürdürülmesi de kurumsal ve sektörel terimlerin markanın tutarlılığını en net yaratacak şekilde birleştirilmesiyle gerçekleşiyor.

Adım 4: Şartlarınızı Bulun ve Dağıtın

Markanın mevcut terminolojisinin etkili olması adına, açık ve tek tip yapılandırılmış, tutarlı, kullanılabilir ve teknoloji tarafından desteklenen kurumsal bir yapıya bürünmesi gerekiyor. Terminolojinin oluşturulması sonrasında da herkesin kolay erişimi adına platformlar ve web tabanlı uygulamalar kullanılabiliyor. Bu yöntemin kullanılması anahtar kavramları, tanımları, kısaltmaları, ilgili onaylı çevirileri, resimleri ve diğer nitelikleri tek bir yerde barındırarak iş akışının doğru ilerlemesini kolaylaştırıyor.

Adım 5: Terim Tabanınız Temiz Olsun

Terminoloji terim tabanları yaşayan bir sistem olduğu için terimler gelişiyor, değişiyor ve yeni çeviriler ortaya çıkabiliyor. Bunun sonucunda da mevcut terim tabanlarının belirli periyotlarda yeniden kontrol ve güncellemelere ihtiyacı oluyor. Yerelde mevcut terim için yeni ve daha doğru bir çevirinin ortaya çıkması veya yeni bir grubuna ait yeni terimlerin oluşması, bunları terim tabanına eklenmesini zorunlu kılıyor.

 

 

Globalleşmenin Kilidini Innogate ile Açın!

Görülebileceği üzere günümüzün rekabetçi dünyası markaların A’dan Z’ye her adımda mükemmel olmasını zorunlu kılıyor. Bu mükemmelliğin önemli noktalarından birini oluşturan marka tutarlılığı ise doğru hedef kitleyle aynı düzlemde birbirine yakın bir dili oluşturmaktan geçiyor. Teknoloji firmalarının yereldeki başarısını global pazarlarda da sürdürmesini sağlamak amacıyla yürütülen Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı, firmalara uluslararası bağlantılara erişim, iş modeli ve strateji geliştirme fırsatlarını; eğitim, mentorluk, danışmanlık ve doğru kişi/kurumlara erişim desteklerini içeren 360 derece bir süreç sunuyor. Hedefinize en uygun stratejiyle doğru network’ü oluşturmak ve globalde sayısız başarıya alan açmak için siz de Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı’nda yerinizi alın!

Kaynak: https://blog.acolad.com/5-steps-for-brand-consistency-on-a-global-scale