MICHELANGELO STRATEJİSİ NEDİR 3 dakikada okunabilir

MICHELANGELO STRATEJİSİ NEDİR 3 dakikada okunabilir

ABD’de Michelangelo stratejisi olarak girişimcilik literatüründe yer alan değer önerisi Lean Startup (yalınlaştırma) stratejisidir.

Daha çok Lean Startup kavramı ile anılmaktadır. Türkçe karşılığı “yalın girişim” anlamına gelmektedir. Lean startup, ürün geliştirme sürelerini kısaltmayı, önerilen bir iş modelinin uygulanabilir olup olmadığını keşfetmeyi ve deneyim tabanlı çıktılarla müşteri tercihlerine dair hızlı sonuçlar elde edebilmesini amaçlayan; işletmeler ve ürünler geliştirmek için kullanılan bir metodolojidir. Lean startup’ta esas olan iş planından ziyade iş modelidir.

1980’lerde Steve Blank’in temellerini attığı, 2000’li yıllarda olgunlaşan Lean Startup yöntemi bir girişimin zaman ve para kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmesini sağlar. Örnek verecek olursak; Ford’un seri üretim konusunda yaptığı atılımların ortaya çıkardığı yeni üretim ve geliştirme stratejileri endüstri dünyasını etkilediği kadar girişimcilik dünyasına da etki etmiştir.

 

Girişimcilik ile ilgili bir hızlandırıcı programa ya da bir kuluçka merkezine katılan girişimler Lean Startup’ın birçok bölümüne tanık olmaktadır. Fakat yöntemi tüm yöntemleriyle anlamak ve uygulamak başlıca katkı sağlayabilir.

Kaynak: http://www.makeastartup.com/there-is-much-more-build-measure-learn-lean-startup/

Lean Startup yöntemi 2011 yılında Eric Ries tarafından ortaya konulmuş bir ürün ve iş geliştirme stratejisidir. Ries’in bu yöntem ile iddiası şöyledir; eğer bir girişim, zamanın büyük bir kısmını ilk müşterilerinden aldığı geri bildirimlerle ürün ya da hizmetini sürekli iyileştirmeye ve geliştirmeye harcarsa; pazar riskleri, ilk proje giderleri, ürün lansmanı için harcanacak büyük bütçeleri ve hata yapma olasılığını minimuma indirgenebileceği iddiasını ortaya koymaktadır.

Bu düşünce Silikon Vadisinde teknoloji şirketleri ile birlikte doğmuş olup Eric Ries’ın “ The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses” kitabı ile girişim dünyasına farklı bir soluk getirmiştir.

 

Lean Startup, büyük şirketlerin uzun süren Ar-Ge süreçlerinin aksine “Minimum Viable Product” ile en düşük maliyetle bir ürün/hizmet ortaya çıkarmak ve erken seviye prototipleri direkt olarak küçük müşteri kitleleriyle ile birlikte test etmeyi öğütlemektedir. Yeni ürün ya da hizmetinizi test ettikçe yeni veriler elde eder ve bu veriler ile ürününüzü geliştirebilirsiniz. Hatta hatalarınızı fark ederk yeni bir fikirle pivot edebilirsiniz. Böylece hem maliyetleri düşürüyor hem de yatırım alıp ölçeğinizi büyük müşteri kitleleriyle daha büyük risk almayarak gelişmenizde önemli geri bildirimler elde etmiş oluyorsunuz. Lean Startup’ta amaç bu döngü içerisinde mümkün olduğunca hızlı hareket etmektir.