MÜŞTERİ DENEYİMİNDE OYUNUN KURALLARI NÖROPAZARLAMA İLE DEĞİŞİYOR 6 dakikada okunabilir

MÜŞTERİ DENEYİMİNDE OYUNUN KURALLARI NÖROPAZARLAMA İLE DEĞİŞİYOR 6 dakikada okunabilir

 

Bugünün pazarlama dünyasında işletmelerin; hedef kitlelerinin cinsiyeti, yaşı ve diğer demografik özelliklerini bilmeleri son derece kolay. Peki, bu bilgiler satın alma davranışlarını öğrenmek ve bu davranışlara göre aksiyon almak için yeterli mi? Potansiyel müşterileri satın almaya neyin motive ettiği bilinebilir mi?

Gerçek şu ki bu soruların yanıtını çoğu müşteri dahi bilmiyor. Harvard Business Review tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, satın alma kararların yüzde 95’i bilinç altı tarafından veriliyor. Dolayısıyla, günde ortalama 5 bin pazarlama mesajı alan hedef kitle nezdinde rakiplerden ayrışmak ve eşsiz bir müşteri deneyimi sunmak nöropazarlama ile yepyeni bir kapı açmak mümkün!

 

Nöropazarlama nedir?

Nörobilim ile pazarlamayı bir araya getiren nöropazarlama, en genel tanımıyla “pazarlamanın etkinliğini geliştirmek ve nihayetinde satışları artırmak için nörobilimsel araştırma ve tüketici davranışlarını kullanan bir pazarlama disiplini” şeklinde ifade edilebilir. Beynin markalaşmaya ve reklama nasıl tepki verdiğini bilimsel açıdan inceleyen bu yaklaşımda; ürün tasarımı, marka bilinci oluşturma ve pazarlama uygulamalarının etkinliği gibi konularda sinirbilim, davranışsal ekonomi ve sosyal psikolojiden gelen bilgiler kullanılıyor. Nöropazarlamanın ürünleri arasında, belirli renklerin belirli bir duygusal tepkiye neden olması, görsellerin kelimelerden daha kalıcı bir etki yaratması ve acıdan kaçmanın zevki aramaktan daha güçlü bir motivasyon olması gibi birçok çıktı yer alıyor.

Zihin sır olmaktan çıkıyor

Pazarlama sektörü için en önemli noktalardan birisi, daima tüketici davranışını anlamak ve öngörebilmek. Mülakatlar, anketler ve odak grupları gibi pazar araştırması yöntemleri, veri toplamanın değerli yolları olsa da tüketicilerin ne istediğini anlama noktasında belirsizliklere açık. Nöropazarlama tam da bu noktada işletmelere yönetici çalışan uyumu, iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi ve müşteri deneyiminin iyileştirilmesi gibi çok sayıda alanda insan davranışına ilişkin olarak sağlıklı içgörüler sunabiliyor. Öyle ki Google, Facebook, NBC, TimeWarner ve Microsoft gibi şirketler  kendi bünyesinde nöropazarlama ekipleri kurmuş durumda.

Müşteri deneyiminde güç duyguların

Pazarlamacılar, duygunun tüketici davranışındaki güçlü rolünün uzun süredir farkında. Tracey Wallace’ın dediği gibi, duygusal tetikleyicilere başvurmak ve bunları kullanmak yeni bir durum değil. Bu, pazarlama kadar eski bir strateji. Bir anlık satın almanın heyecanını ve pişmanlığını hissetmeyen kimse yoktur bile diyebiliriz. Nöropazarlama teorisi ve yöntemleri hakkında bilgi veren araştırmalar da aslında karar verme süreçlerimizin inanmak istediğimiz kadar rasyonel olmadığını gösteriyor. Çevresel ipuçlarına ilişkin bilinçdışı izlenimlerimizden kaynaklanan duygu, akıl ve müzakereyi harekete geçiriyor. Böylece, duygusal olarak onaylanacak bir karara yönlendiriliyor.

Nöropazarlama ile müşteri deneyimi sil baştan

Müşteri deneyiminde nöropazarlamadan yararlanmanın satın alma yolculuğu boyunca hemen her nokta ve kanalda müşterilerle duygusal bağ kurmak için içgörü sağlayacağı açık. Bir başka deyişle müşteri deneyiminin geleceği baştan yazılıyor. Daha doğru ve başarılı müşteri deneyimi için iç görülerin entegrasyonuyla birlikte 5 alanda önemli gelişmelerin beklendiğini söylemek de mümkün!

  1. Güven, değerler, ilişki: ABD’li tüketicilerin yüzde 82’si güvendikleri bir markaya sadakat göstermeyi ve daha fazla ödeme yapmayı tercih ediyor. Küresel çapta ise bu oran %75. Sadık müşterilerin en iyi marka savunucuları olduğu düşünüldüğünde, tüketici güvenini kazanma ve müşteri değerini anlamanın önemi ise bir kez daha ortaya çıkıyor.
  2. Ürün geliştirme: Ürün yeniliği ve iyileştirme süreçlerinde nöropazarlama; müşterilerle ilişki geliştirmek ve büyümek için mevcut görülerden yararlanma, maliyetleri azaltma, satışları artırma ve daha mutlu müşterilere sahip olma adına tasarım ve geliştirme sürecinde daha erken uyum sağlamak gibi önemli avantajlar sunuyor.
  3. Markalaşma: Nöropazarlamanın ağırlıkta kullanıldığı bu alan tüketici zihninde inşa edilen bir fikrin mümkün olan her şekilde olumlu çağrışımlar yaratması ve güçlendirilmesi noktasında oldukça önemli. Bilinçli kararlar vermeyi ve eylemleri ifade eden, yönlendiren, onaylayan ve bilinçsiz duyguları açığa kavuşturan süreçlerde markanın renk kullanımından yazı tipine kadar çok sayıda kriterde değerli çözümler elde edilebiliyor.
  4. Pazarlama ve Reklam: Nöropazarlama verileri, etkin pazarlama programlarının oluşturulmasında adeta bir rehber görevi görüyor. Mevsimlerden günün saatlerine, dağıtım kanallarından stillere, pazarlama mesajlarının estetik ve içeriğinden temel duygusal etkileşimlere kadar çok sayıda değişken kullanılarak pazarlama materyallerine tüketici tepkisine dayalı daha odaklı pazarlama stratejileri geliştirmek mümkün hale geliyor.
  5. Kullanıcı Deneyimi, Perakende Alışveriş, E-ticaret: Tüm kanallarda başarının yolu işletmeyle etkileşim kurmayı daha kolay ve sezgisel hale getirerek, satın almayı daha kolay, daha rahat ve keyifli hale getiren kullanıcı deneyimleri yaratmaktan geçiyor. Bu alanda nöropazarlama verilerini kullanmak, etkili pazarlama stratejileri oluşturmada kayda değer bir rol oynuyor.

 

BONUS!

Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı olarak; alanında uzman mentorların desteği ile pazarlamadan ürün-pazar uyumuna ve daha birçok konuda teknoloji firmalarımızın yerel pazarda yakaladıkları başarıyı globale taşımalarına olanak sağlıyoruz. Innogate Online ile firmaların yeni bir pazara açılma aşamasında strateji belirleme ve hazırlık sürecinde destek oluyor; Innogate Online Connect ile globale açılmaya hazır olan firmalara potansiyel müşteri ve partnerlere ulaşmanın anahtarını sunuyoruz. Siz de globale açılmayı hedefliyorsanız, tecrübeleri ile yol arkadaşlığı edecek, alanında uzman profesyonellerin yer aldığı Online Innogate Programı’ına başvurun!

 

Kaynakça:

 https://www.digivate.com/blog/digital-marketing/neuromarketing-essential-for-marketers/

https://www.the-future-of-commerce.com/2020/02/05/neuromarketing-in-cx/