PANDEMİ SONRASI DÖNEMDE HİBRİT ÇALIŞMA MODELİ 7 dakikada okunabilir

PANDEMİ SONRASI DÖNEMDE HİBRİT ÇALIŞMA MODELİ 7 dakikada okunabilir

Pandemi süreciyle birlikte çalışma sistemlerinde yaşanan değişim, birçok şirkette  haftada beş gün ofiste çalışma düzenini ortadan kaldırdı ve hibrit çalışma modelini getirdi.  Bu süreç,  iş dünyasının esnek çalışmayı normal bir kavram olarak kabul etmesi gerektiğini gösterdi. Yeni normale uyum sağlamaya çalıştığımız bugünlerde de sayısız işletme esnek çalışma düzenini benimsemeyi ve hibrit çalışma düzenine geçmeyi önemli bir seçenek olarak değerlendiriyor. Zira hibrit çalışma düzeni artık eskiye dönüşten ziyade gelecek tasarımı için kayda değer bir fırsat!

 

Dev şirketler hibrit sisteme geçiş yapıyor

Yarı ofis yarı ev çalışma düzeni olarak tanımlayabileceğimiz hibrit çalışma modeli, normalleşme süreciyle birlikte hayatımıza girdi ve pandemi sona erdiğinde dahi iş dünyasında önemli bir alternatif olacağı kesin. Birçok sektördeki önemli kurumlar da şimdiden hibrit çalışma modeline geçiş yaptı. Amazon, çalışanların haftada iki gün evden çalışmasına izin verirken; Facebook da çalışanlarına kalıcı olarak evden çalışma imkanı tanımaya başladı. Microsoft ise çalışanların haftanın yüzde 50’sinde evden çalışmasına imkân tanırken yönetici onayıyla birlikte tam zamanlı uzaktan çalışma seçeneğini de masada tutuyor. Devler ligindeki bu adımlar sebebi açık: Hibrit çalışma modelinin büyümeyi beraberinde getirdiği garanti! Accenture’ın 9 binin üzerinde katılımcıyla hazırladığı çalışma yüksek gelirli büyüme elde eden firmaların yüzde 63’ünün hibrit çalışma modeliyle faaliyet gösterdiğini ortaya koyuyor.

Çalışanlar esneklikten yana

Aynı araştırmanın çalışan tarafında da katılımcıların yüzde 83’ü yarı ofis yarı evden çalışma uygulamasının optimal olduğunu belirtiyor. Benzer şekilde McKinsey’in dünya genelinde 5 bin çalışanla gerçekleştirdiği araştırmada da katılımcıların dörtte üçü,  iki veya daha fazla gün evden çalışmak istiyor. Hibrit model tercihinde ofiste geçen zamanın daha bilinçli, hedefe yönelik ve işbirlikçi tutumu bir araya getirdiği ifade edilirken; evden çalışmada odaklanma, zamanı ve mekânı etkin bir şekilde kullanabilme seçenekleri tercih sebebi oluyor.

Ülkeler farklı, sonuç aynı

Gensler’in ABD, İngiltere, Fransa ve Avustralya’da 10 bin ofis çalışanı ile gerçekleştirdiği ankette de ülkeden ülkeye farklılıklar görülse de çıktılar benzer. Örneğin, Fransa’daki çalışanlar yüz yüze iletişime güveniyorken; Avustralyalı çalışanlar yeni çalışma düzenine geçişe daha sıcak bakıyor. Bölgesel farklılıklara rağmen hemen her ülkede çalışanların özellikle ev ortamlarının odaklanmış çalışmayı destekleme yeteneği, refah ve iş-yaşam dengesi iyileştirmeleri ve uzaktan çalışmanın günlerini özerk bir şekilde yönetme esnekliği tanıması gibi artıları ışığında hibrit çalışma modelini tercih ediyor. Elbette ofisten çalışmanın avantajları da görmezden gelinmiyor. Sosyalleşme ve iş birliğine dayalı bir yer olarak ofisler hâlâ varlığı istenen mekanlar. Globalleşme yolundaki işlemelerin söz konusu anketten kendilerine önemli dersler çıkaracağı ise açık.

Globalleşmek, hibrit sistem ile çok daha kolay

Belirli bir coğrafi yarıçap ve belirli çalışma saatleri içerisinde işe gidip gelerek gerçekleştirilen geleneksel çalışma modelinin yerini çok daha esnek şartlara bırakması özellikle globalleşen işletmelerin lehine önemli bir gelişme. Çok daha geniş bir çalışan portföyüne erişim, teknolojik imkanlardan yararlanma, hızlı ve üretken bir model üzerinden ilerleme gibi avantajlar da hibrit modelle çok daha kolay bir hale geliyor. Fiziksel sınırların ortadan kalktığı düzen içerisinde hibrit işgücünün nasıl yönetileceği ve yeni çalışma kültürünün nasıl kurulacağı sorusu bir hayli önemli. Bu aşamada işletmelerin elini kolaylaştıracak 6 ipucu ise şöyle:

Eşitliği sağlayın:

Hibrit çalışma modeli içerisinde herkesin ev ve ofis ortamında aynı fırsat ve kaynaklara erişiminin sağlanması kayda değer ilk nokta. Aksi bir durum çalışanların kendilerini dışlanmış hissetmesine, istifalara ve çalışan devrine neden olabilir.

Ergonomik şartları iyileştirin:

Çalışanların ev ve ofis ortamlarında en uygun şartlarda çalışması için mekanların risk değerlendirmesi hızlı bir şekilde tamamlanmalı. Güvenli ve konforlu bir çalışma alanı için sandalye, masa, klavye vs. gibi ergonomik şartların sağlanması da yine çalışan güvenliği ve üretkenliğin arttırılması noktasında olmazsa olmaz.

Aktif iletişimi sürdürün:

Hibrit işgücünü yönetirken liderler, güçlü bir iletişim planına sahip olduklarından emin olmalı. Ofis ortamında hızlı konuşmalar yapmak kolay olabilir ancak hiç kimsenin önemli duyuruların dışında kalmamasını sağlamak adına görüntülü aramalar, e-posta ve anlık mesajlaşma gibi iletişim kanallarının kullanılması elzem.

Çalışan refahını destekleyin:

Pandemi süresince psikolojik sorunların ve moral problemlerinin çalışma hayatında önemli bir pay edindiği açık. Bu nedenle esnek çalışmaya geçerken ve çalışma rutinlerinde yeni değişiklikler yaşanırken, yöneticilerin bunu kabul etmeleri ve çalışanlarının fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlıklarını yönetmek için destek sağlamaları fazlasıyla önemli.

Şirket politikalarını güncelleyin:

İşletmeler esnek bir çalışma düzenine geçerken, tüm çalışanların, uzaktan çalışmayla ilgili yeni politikalar da dahil olmak üzere şirket politikası konusunda fikir beyan etmeleri ve bilgilendirilmeleri gerekiyor.

İşe alım planı geliştirin:

İşe uyum programı, işe alım sürecinin çok önemli bir parçası ve yapılandırılmış bir uyum planının uygulanmaması büyük bir hata olabilir. Bu noktada güçlü bir işe alım planı geliştirmek; eğitim, şirket politikası bilgilendirmesi ve yeni iş arkadaşlarıyla tanıştırma gibi süreçleri entegre etmek, hibrit iş modelinde işe alım ve uyum süreçlerini iyileştirebilir.

Innogate Online ile sınırları kaldırın

Global düzene uyum sağlamak göründüğü üzere sayısız parametreyi yerine getirmek ve güncel gelişmeleri etkin bir şekilde takip etmekle mümkün. Innogate Online ile işinde uzman ve deneyimli mentorlar eşliğinde etkin bir strateji oluşturulabilirken; Innogate Online Connect ile sınırlar ötesinde iş birliklerine imza atmak hiç olmadığı kadar kolaylaşıyor. Globaldeki serüveninize 1-0 önde başlamayı hedefliyorsanız Online Innogate Programı’ında yerinizi alın!

 

Kaynak:

https://www.flexjobs.com/blog/post/companies-switching-remote-work-long-term/

https://www.newtonx.com/press/fortune-63-of-high-growth-companies-have-hybrid-work-models/

https://www.gensler.com/blog/across-the-globe-workers-want-a-hybrid-work-model

https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/its-time-for-leaders-to-get-real-about-hybrid#

https://www.capital-ges.com/managing-a-hybrid-workforce/