Roll Up Stratejisi Nedir? 4 dakikada okunabilir

Roll Up Stratejisi Nedir? 4 dakikada okunabilir

Roll Up stratejisi; aynı sektördeki birden fazla küçük şirketi birleştirme ve böylece firmanın hali hazırdaki pazar payını büyütmesidir. Küçük şirketleri daha büyük bir şirkette birleştirerek kaynakların bir araya getirilmesine, işletme maliyetlerini azaltmasına ve gelirlerini artırmasına olanak sağlar.

Kaynak: https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/deals/roll-up-strategy/

Birleştirilmiş şirket, daha küçük şirketler tarafından sunulan pazarları kapsayacak şekilde coğrafi erişimini genişletebilir. Aynı zamanda tek bir küçük şirkete kıyasla daha geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi sunmasını sağlar. Böylece, yatırımcılar ve hissedarlar büyük bir yatırım havuzunun avantajlarından yararlanmaktadır.

Roll Up Stratejisinin Avantajları

Genişleme planlarında Roll Up stratejisi kullanan şirketler çeşitli avantajlardan yararlanırlar.

  • Şirketler bir araya geldiğinde ve birleşme olduğunda; daha geniş bir pazara erişim imkanları olur. Ölçek ekonomilerini* kalkındırarak üretim maliyetlerini azaltabilir ve gelirleri artışa geçebilir.
  • Karşılıklı satışta şirketin hedefi; ek ürün ve hizmet satışından geniş kitlelere ulaşarak katlanarak büyümektir.
  • Birden fazla arbitraj**, operasyonel iyileştirmeler yapmadan şirketin değerini artırma sürecidir. Firmalar, daha küçük ölçekli firmaları kendi bünyelerine katarak, firmaya kendi başına daha fazla değer katma, kaynakların ve gelirlerin toplanmasını sağlar.

Roll Up stratejisini benimsemek isteyen firmaların uygulaması gereken adımlar şunlardır;

  • Özel satın alma ekibi oluşturmak
  • Satın alınan işletme ile firmanın kendi işlemlerini birleştirmesi

Özel satın alma ekibi oluşturma:

Başarılı bir devralma gerçekleşmesi için, şirketin günlük tüm rutinlerini yöneten firmadan farklı uzmanlıklara sahip ayrı bir ekip gerekir. Satın alma ekibi aşağıdaki becerilere sahip olmalıdır:

  • Kazanmayı sağlayacak Roll-Up formülleri geliştirmek
  • Finans ve muhasebe
  • Yasal
  • Potansiyel hedeflerin belirlenmesi
  • Katılımcılar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için uygun müzakere becerileri

 

 

Firmalar bünyelerine dahil ettikleri firmaların işlemleri ile kendi işlemlerinizi birleştirmeli

Firmalar, Roll Up stratejisinde başarılı olmak için; satın alınan firmaların mevcut işlemlerine dahil olurken dikkatli olmalıdır. Bunu başarmanın yolu, devralınan firmaları tek bir sistem, prosedür ve firma politikaları çatısı altında birleştirmektir. Bu nedenle, devralınan firmanın arkasındaki ekibin, tüm ticari işleri devralımdan kısa bir süre sonra belirli bir düzene oturtulmalıdır.

Sonuç olarak; Roll Up strateji, olası olumsuzlukların önüne geçtiğiniz ve yürütmede başarılı olduğunuzda, kısa sürede işinizi ve pazar payınızı hızla büyütmenin bir yolu olacaktır.

Roll Up stratejisini uygulamak isteyen firmaların olası olumsuzluklar ile karşılaşmaması için daha önce bu stratejiyi tecrübe etmiş profesyonellerden veya meslektaşlardan iyi tavsiyeler alması gerekir. Tam bu noktada size destek olacak Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı devreye giriyor. Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı’nın alanında uzman profesyonellerinden alacağınız tavsiyeler bu be diğer birçok konuda yol haritanız olacaktır. Innogate Hızlandırma Programı teknolojisini ihraç etmek isteyen firmaların global ölçekte büyüme serüveninde yol arkadaşı olurken, firmanın belirlemek istediği stratejiler konusunda uzman mentor desteği de sunmakta.

Hadi hemen başvurun! Gücünüzü ihracat ile arttırın.

 

* Ölçek Ekonomileri, bir firmanın üretim seviyesini yükselttiği zaman elde ettiği maliyet avantajını ifade eder. Avantaj, birim sabit maliyet ile üretilen miktar arasındaki ters ilişkiden kaynaklanmaktadır. Üretilen çıktı miktarı arttıkça birim başına sabit maliyet düşer. Ölçek ekonomileri de çıktıdan artışla birlikte ortalama değişken maliyetlerde (ortalama sabit olmayan maliyetler) düşüşe neden olur. Bu durum üretim ölçeğindeki bir artışın bir sonucu olarak operasyonel verimlilik ve sinerji ile sağlanır.

** Arbitraj, fiyat farklarından yararlanmak amacıyla para, kıymetli maden, tahvil ve hisse senedi alıp satma işlemidir.