asya Tag

Yurt dışına açılmak rekabetin ve yarışmanın giderek yoğunlaştığı günümüzde oldukça değerli. Birçok şirket sadece bulunduğu pazarın potansiyeliyle sınırlı kalmamak, döviz geliri elde etmek ve global bir şirket olma yolunda ilerlemek için gözünü dış pazarlara dikiyor.

Yaşam standartlarının yüksek olduğu gelişmiş olduğu ülkelerde üretim maliyetleri de bir hayli yüksek. Bir fabrika kurup tüm yönetmeliklere uyum sağlamak, görece yüksek ücretli çalışanları istihdam etmek ve elbette hammadde ihtiyaçlarını karşılamak gelişmiş bir ülkede çok daha kasvetli bir süreç. Bu sebeple dünyada birçok şirket üretimi...