tasarlama Tag

Yaşam standartlarının yüksek olduğu gelişmiş olduğu ülkelerde üretim maliyetleri de bir hayli yüksek. Bir fabrika kurup tüm yönetmeliklere uyum sağlamak, görece yüksek ücretli çalışanları istihdam etmek ve elbette hammadde ihtiyaçlarını karşılamak gelişmiş bir ülkede çok daha kasvetli bir süreç. Bu sebeple dünyada birçok şirket üretimi...