Üretim Sektöründe Global Oyuncu Olmak 5 dakikada okunabilir

Üretim Sektöründe Global Oyuncu Olmak 5 dakikada okunabilir

 

Üretim sektöründe faaliyet gösteren teknoloji firmalarının global pazarda şirketleşmeleri konusunda dikkat etmesi gereken önemli noktalar bulunuyor.

Globale açılmak isteyen firmanın hedef pazarını belirlerken araştırmalarını doğru yapması ve bu doğrultuda firmanın çıkarlarına en uygun pazarı tercih etmesi gerekiyor. Örneğin; yeni bir pazara açılırken hedeflenen lokasyonun merkezi konumu ve potansiyel müşterilere yakınlığının önemli olmasının yanı sıra büyük üreticilerin genel merkezlerini konumlandırdıkları bölgede yer almak hedef pazarı belirlemede en önemli unsurlardan biri haline geliyor. Hedef pazarın doğru konumlandırılması; kara, hava, deniz gibi ulaşım yollarına yakınlık sayesinde lojistik giderlerinin optimize edilmesinde önemli bir gider kalemini kaldırmak anlamına da geliyor.

Yeni bir pazar operasyonuna başlayan şirketlerin hedef pazarlarını belirledikten sonra dikkat etmesi gereken bir diğer önemli nokta ise iç iletişimi güçlü bir şekilde kurgulamasıdır. Tüm çalışanlara yeni vizyonun anlatılması, yurt dışındaki ofisin bir bayi olmadığının aktarılması ve farklı ülke kurallarını göz önünde bulundurmaları gerektiğinin belirtilmesi gerekiyor.

 

Global pazarda insan kaynağına duyurulan ihtiyaç için ilk aşamada Türkiye’deki mevcut çalışanlara çalışma vizeleri alınması ile yerli çalışanların istihdam edilmesi firmanın globalde konumlanma faaliyetlerinde bir çizgi oturtana kadar emin adımlar atılması konusunda önemli bir adım olacaktır. Burada bir diğer önemli kriter de ABD’de işsizlik oranının oldukça düşük olması sebebiyle işçi maliyetlerinin oldukça yüksek olması.

Firmanın yeni pazar regülasyonlarına uyum sağlaması son derece önemli. Bilgi işlem ve muhasebenin yeni pazarın yöntemlerine uyum sağlamasının yanı sıra; kaynakların maliyetleri, vergisel düzenlemeler, kriterlerin uygun maliyet temelli belirlenmesi gerekiyor. Üretici firmalar için kriterlerin hizmet sağlayan firmalara göre değişkenlik gösterebileceği de göz önünde tutulması gerekiyor.

Globalde şirketleşmek isteyen firmaların, yasal ve vergi mevzuatlarına uyumunu araştırma ve seçme aşamasında avukatlık hizmeti almaları gerekiyor. Firmaların cari hesaplama konusu önem kazanırken muhasebe firmaları ile çalışmak son derece önemli. Firmalar, muhasebe firmaları ile çalışarak vergisel olarak bölgelerin avantajları hakkında daha doğru yönlendirilmekte. Vergisel mevzuatların en temel gider kalemlerinden biri olması itibariyle federal, devlete bağlı gelir vergilerinin kardan değil, ciro üzerinden vergilendirilmesi kriterini öne çıkıyor.

Hedeflenen bölgenin gayrimenkul maliyetleri açısından incelenmesi depo, üretim tesisi, ofis gibi tesislerin kiralanması aşamasında önem kazanıyor. Federal ve yerel teşviklerin fazla olduğu eyaletlerin seçilmesi hedef pazar seçiminde önemli unsurlardan biri oluyor.

 

Ayrıca, altyapı ve kamu hizmetleri maliyetinin her eyalatte farklılık gösterebildiği gibi yatırım kararı almada her türden alt kırılımı hesaplayarak, kiralama, kredi çekme gibi süreçlerin uzun olabileceği göz önünde bulundurulmalı.

Operasyonel kurulum konusunda firmaların kullandığı yazılım altyapısının yeni pazarlara uyumu bir diğer önemli nokta. Türkiye’de işleyen ERP sistemi veya muhasebe altyapıları mevcut haliyle ABD’ye uygulanamıyor. Bu alanda entegrasyon çalışmaların önem kazanarak, lojistik gibi konularda tüm süreçlerin baştan kurgulanması son derece önem kazanıyor.

Satış ve pazarlamanın yanı sıra satış sonrası operasyonun kurgulanması ve yönetimi konularına önem verilmesi gerekiyor. Satış sonrası sürecin kurgulanamaması durumunda kurum itibari zedelenmekte. Bu durumun önüne geçilmesi için ürünün ya da hizmetin temini ve satış sonrasındaki süreçlerde oluşacak sorumluluk ve risklerin çok iyi hesaplanması ve fiyatlamanın buna göre yapılması gerekiyor.

Satışın devreye sokulması ve satış operasyonlarının ABD’de yürütülmesine ilişkin olarak; ilk aşamada defansif satışın benimsenmesi gerekiyor. ABD’deki altyapı sağlandıktan sonra agresif satışa geçilmeli ve pazarlama alanında uygulamaya geçen çalışmalar takip edilerek aktarılmalı. Sonuç olarak; ABD pazarı için önce planlama, sonrasında planlamayı hayata geçirme stratejisi son derece önemli.

Ayrıca, ABD’deki iş geliştirme kültürüne sahip firmalarla iş birliği yapmak firmaya ivme kazandıracak en önemli atılımlardan biri olabilir.