Ürün-Pazar Uyumu (Product-Market Fit) Nedir? 4 dakikada okunabilir

Ürün-Pazar Uyumu (Product-Market Fit) Nedir? 4 dakikada okunabilir

İş dünyasında başarının temel ölçütlerinden biri, ürün ve pazar uyumunu gerçekleştirebilmektir. Bu yolda yerine getirilmesi gereken birçok adım var. Pek tabii uzak kalınması gereken durumlar da! Örnek vermek gerekirse; size göre oldukça parlak bir fikir buldunuz, yakın çevrenizden beğeni topladınız, ürününüzün pazarda karşılığını bulacağına kesinlikle eminsiniz. Fakat o da ne? Bir bakıyorsunuz, büyük umutlarla attığınız adımlar büyük bir fiyaskoyla sonuçlanıyor. Sebebi çok uzaklarda aramaya gerek yok. Evdeki hesabın çarşıya uymamasındaki yegâne sebep, ihtiyaçların değil kişisel fikirlerin gözetilmesinde yatıyor!

Son sözü pazar söylüyor

Ürününüz yerel pazarda takdir gördü. Hedef kitlenizin ihtiyaçlarını ve sorunlarına çözüm oldu ve artık ürününüzü global pazarlara açmaya karar verdiniz. Global pazara açılmak için hedef bir pazar gözünüze kestirdiniz. Peki, hedeflediğiniz pazar ile ürününüz uyum sağlıyor mu? Ürün-pazar uyumu arasındaki hassas denge de tam olarak burada başlıyor. Buradaki kritik nokta, her zaman pazarda kullanıcıların ilgili ürüne ne kadar ihtiyaç duyduğu ve bu ürün için ödeme yapmaya ne kadar istekli olduğu!

 

Hedef kim?

Ürün-pazar uyumunda gözetilmesi gereken ilk kriter, hedef kitlenin kim olduğu. Bu nedenle müşteri profilini tanımlamak üzere pazar araştırmalarına yönelmek ve daha spesifik olarak pazar bölümlendirmesine gitmek fazlasıyla mühim. Persona arketipleri olarak da bilinen hedef kullanıcıların özelliklerinin belirlenmesi süreci, hedef kitleyi tanımak açısından hayat kurtarabilir. Ürün geliştirme ekibindeki herkesin ürünü kim için tasarladıklarını net bir şekilde görme imkanına kavuşması da ürünün iyileştirilmesi ve yeniden düzenlenmesi noktasında büyük fayda sağlayabilir.

Pazarın ne istediğinin farkında olun

Hedef kitleyi tanıdıktan sonra gelen ikinci aşamada dikkate değer nokta, potansiyel kullanıcıların pazarda nasıl bir eksiklik yaşadıklarını ve nasıl bir ürüne ihtiyaç duyduklarını görebilmek. Müşteriler için değer yaratmak amacıyla yeterince karşılanmayan gereksinimlere odaklanmak, rekabet ortamında önemli bir artı. Hali hazırda pazarda müşterileri fazlasıyla zorlayan ve önem arz eden bu tip özel ihtiyaçlara eğilmek, yarınlar için en büyük yatırımlardan da biri.

Ürün hangi değeri teklif ediyor?

Bilindiği üzere ürün stratejisinin özü, değer teklifidir. Ürünün yerine getirmesi gereken en önemli sorumluluğun müşteri ihtiyaçlarını alternatiflere kıyasla en iyi şekilde yerine getirmek olduğu bilindiğinden yapılması gereken de belli; ürünün ortaya koyduğu hangi özelliklerin müşterileri memnun edeceğini ve ürününün rakiplerden daha iyi nasıl performans göstereceğini öğrenmek.

 

Hedef kitlenizin beklentilerine çözüm üretin

Ürün-Pazar uyumunu yakalayabilmek için hedef kitlenin mustarip olduğu problemlerini etkin bir şekilde ürününüz ile çözüm üretmeniz gerekiyor. Müşterinin beklentisini karşılamaya yönelik ilk prototipin müşterinin beklentisine sunulması gerekiyor. Böylece potansiyel müşterilerin ürüne karşı nasıl bir tepki verdiği ve hangi özelliklere reaksiyon gösterdiği de ortaya çıkmış oluyor. Pek tabii buna uygun olarak geliştirmeler yapmak da ürün tedarikçisinin görev hanesine yazılıyor.

Müşterinin ne söylediğini duyun!

Müşteri beklentisini karşılamaya yönelik ilk prototipin pazara merhaba demesinin ardından oluşacak geri bildirimler, ürünün geleceği açısından her şeyden çok daha önemli. Müşteriler ürünle etkileşimleri süresince neler söylüyor ya da neler yapıyor? Bu sorunun cevabını net bir şekilde görebilmek şart! Bu yüzden daima fikirleri net şekilde öğrenmek, cevabı “Evet” ya da “Hayır” olan sorulardan ziyade daha fazla bilgi edinilmesine olanak tanıyan sorular yöneltmek olmazsa olmaz gerekliliklerden biri. Benzer şekilde hedef müşterilerin dahil olduğu bir katılımcı ağıyla pazar araştırmaları yapmak da ürünün pazarda tutunabilmesi adına önemli bir fayda sunabilir.

Kaynak: https://www.forbes.com/sites/hayleyleibson/2018/01/18/how-to-achieve-product-market-fit/#1fb28460476b